Tisíc slovenských kníh z Kultúry

Už vyše osemdesiat rokov pôsobí v juhoslovanskom Báčškom Petrovci tlačiareň Kultúra, akciová spoločnosť, ktorá dodnes vydala takmer tisíc slovenských knižných titulov, čo predstavuje zhruba polovicu celkovej produkcie v tomto jazyku vo Vojvodine od roku 1888.

Ako sa môžeme dočítať v zborníku z medzinárodného sympózia o vydavateľskej činnosti Slovákov v Juhoslávii, ktoré sa konalo v Báčskom Petrovci, prvou publikáciou tlačiarne bola brožúra J. Kubányho "Memorandum v záležitosti priemyselného a obchodného pozdvihnutia sa mestečka Petrovca" (1919). Prvou učebnicou bola čítanka pre 3. a 4. triedu slovenských ľudových škôl (aj po maďarsky) od Š. Kvasa. Prvými slovenskými novinami bola Zora ktorú redigoval gymnazista Andrej Sirácky, neskôr popredný slovenský filológ a sociológ a v r. 1956-1961 predseda Slovenskej akadémie vied.

V Kultúre bolo v roku 1919 vytlačené posledné číslo pôvodného časopisu Dolnozemský Slovák, založeného v r. 1902 (a obnoveného v r. 1996). Prvé beletristické publikácie tu vyšli v roku 1923: "Veniec slovenských národných piesní a Zápisky z rukojemstva od Jána Čajaka". V októbri 1939 v Kultúre vytlačili prvé číslo inak už tretieho časopisu pre deti vojvodinských Slovákov Naše slniečko, ktorý vydávala Matica slovenská v Juhoslávii. Dnes vychádza pod názvom Zornička.

19. októbra 1944, tri dni po oslobodení Petrovca, tlačiareň začala vydávať noviny Hlas ľudu, ktoré vychádzajú dodnes, nie však v Petrovci, ale v Novom Sade.

Napokon v roku 1949 v kultúre začal vychádzať štvrtý literárny časopis vojvodinských Slovákov Nový život, ktorý vychádza dodnes. Sympózium venované 50. výročiu jeho založenia sa uskutočnilo r. 1999 v Bratislave pod názvom Časopis juhoslovanských Slovákov Nový život v kontexte slovenskej kultúry.

(ok)

obsah | kultura - kultúra