Kultúru na obrazovkách má zabezpečiť Visegrádska televízia

Verejnoprávne televízie krajín V 4 by mohli vytvoriť spoločnú Visegrádsku televíziu. Venovala by sa najmä kultúre a umeniu a vysielala by po večeroch štyri až šesť hodín denne nekódovane cez satelit. S týmto návrhom nedávno prišiel poľský producent Miros˝aw Chojecki, ktorého inšpirovala nemecko-francúzska stanica Arte.

Za socializmu Chojecki vydával disidentskú literatúru a v posledných rokoch sa podieľal na výrobe viac ako 250 dokumentárnych filmov o umení. V osemdesiatych rokoch žil v emigrácii vo Francúzsku. Dôvodí, že verejnoprávne televízie dnes hodnotné kultúrne programy zvyčajne vysielajú až po polnoci pre stále sa zmenšujúce percento divákov. Zmenu by podľa neho nepriniesol ani "dobre organizovaný tlak kultúrnej verejnosti".

Visegrádska televízia by podľa neho mohla mať sledovanosť okolo jedného percenta - zo 63 miliónov obyvateľov Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska by ju teda muselo pozerať viac ako pol milióna divákov. Štyri verejnoprávne televízie by mali spolu vyrobiť 1664 hodín programu, a novému kanálu ponúkať relácie a filmy zadarmo počas troch rokov. Každý by sa vysielal v ôsmich jazykoch - okrem národných aj v anglickej, francúzskej, ruskej a nemeckej verzii. Používali by sa titulky, či systémy "voice over". Preklady by zabezpečovala krajina pôvodu, o poplatok za satelit by sa proporčne podľa vstupov podelili.

Hodina takto vyrobeného programu by podľa prepočtov Chojeckého stála 500 eur, teda asi 20-tisíc korún, reprízami by sa mohli náklady znížiť až na tretinu. Celkový rozpočet by teda mal byť od 3,7 do 7,6 milióna eur.

Televízia by sa každý deň venovala inej oblasti umenia, podobne, ako to robí nový kultúrny kanál poľskej televízie TVP Kultura. Ten má veľmi ambiciózny program, prístupný je zatiaľ tiež len cez satelit a má teda len veľmi málo divákov.

Nová myšlienka je podľa Jana Dworaka z TVP prirodzeným pokračovaním programovej politiky poľskej verejnoprávnej televízie.

Jeho zástupca Piotr Gawe˝ však hovorí, že treba veľmi dôsledne premyslieť, ako bude televízia financovaná a kto ju môže podporiť. Uvažuje aj s podporou od Medzinárodného visegrádskeho fondu.

"Je to veľký projekt, nechceme mariť túto zaujímavú ideu," hovorí Branislav Zahradník z STV. Televízia podľa neho bude stratová a "podľa nás ju nie je možné hradiť z koncesionárskych poplatkov". Nepáči sa mu ani idea, že čím viac programov by ponúkli, tým viac by mali platiť. Čo je pre poľskú televíziu zanedbateľné, to by si podľa neho oveľa menšia STV nemohla dovoliť. Česká televízia podľa jej hovorcu Martina Kraftla účasť zvažuje.

(zu, pm)

obsah | kultura - kultúra