Cena Tatra banky za umenie 2002

7. decembra 2002 sa budú v Opere SND po siedmykrát udeľovať ocenenia Cena Tatra banky za umenie. Tatra banka tradičným skleneným ihlanom ocení prínos troch významných osobností pre slovenské umenie. Na ich menách sa po niekoľkých stretnutiach zhodla v septembri tohto roku 8-členná odborná porota.

Tatra banka počas svojej dvanásťročnej existencie už tradične podporuje zmysluplné projekty v oblasti zdravotníctva, športu či kultúry. Cena Tatra banky za umenie sa od roku 1996 stala synonymom pre prestížne ocenenie umeleckej kvality, spojené so slávnostným odovzdávaním cien v historickej budove Opery SND. Ocenení umelci z rúk predstaviteľov Tatra banky počas gala večera prevezmú typický sklenený ihlan, ktorého autorom je akademický sochár Juraj Opršal.

"Som veľmi rád, že v tomto roku budem mať v mene Tatra banky česť odovzdať vybraným slovenským umelcom, ktorých prínos v oblasti kultúry ocenila porota zložená z uznávaných odborníkov a umelcov, cenu už po siedmy raz. A keďže Cena Tatra banky za umenie má na zreteli podporu a rozvoj slovenského umenia, ocenenie aj tento rok sprevádza i finančný grant vo výške 150 000,- Sk pre každého z ocenených," hovorí Ing. Miroslav Uličný, prvý podpredseda predstavenstva Tatra banky.

Porota, v ktorej tento rok okrem iných zasadol napríklad režisér Jozef Bednárik, operný spevák Peter Dvorský či spisovateľ Daniel Hevier, nakoniec z viacerých návrhov rozhodla o následujúcich troch tohtoročných laureátoch:

· Csongor Kassai za najlepší debut

· Karol Kállay za výtvarné dielo

· Peter Lipa za hudobné dielo

V niektorých predchádzajúcich ročníkoch Ceny Tatra banky za umenie boli udelené i nehonorované ocenenia in memoriam, ktoré sú vyjadrením obdivu nad umeleckým prínosom osobností, s ktorými sme sa v priebehu roka rozlúčili. Doposiaľ bola Cena Tatra banky za umenie udelená umelcom in memoriam trikrát. V tomto roku takéto ocenenie udelené nebolo.

(r)

obsah | kultura - kultúra