Mezinárodní knižní veletrh opět otevřel své brány

Dnes 9. 5. 2002 se otevřely brány 8. mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 2002 na pražském Výstavišti pro odborníky, od pátku do neděle už bude od 10 hodin do 19 (a v neděli do 18) tato přehlídka patřit všem, kdo mají rádi knihy, literaturu, výtvarné umění, slovníky, CD romy.

Největším lákadlem akce pořádané Svazem českých knihkupců a nakladatelů jsou samozřejmě spisovatelé. V pátek se představí první zahraniční hvězda Camille Laurensová, mladá Francouzka, autorka už dvanácti románů, která představí poslední z nich, jmenuje se V náručí mužů. Tento milostný příběh získal ve Francii na podzim 2000 cenu Femina. (Setkání se koná v pátek ve 13 hodin ve velkém sále střední haly.)

Globalizace - hrozba nebo výzva? Východní Evropa a anglo-americký knižní trh. To jsou dvě z řady témat, o nichž se budou bavit nakladatelé na semináři nazvaném Evropská unie a nakladatelský průmysl. (V pátek, 12-14.50 v obchodním centru střední haly.) V podání Ludvíka Vaculíka, Michala Viewegha, Ivy Pekárkové a Alexandra Klimenta si zase posluchači vychutnají současný český fejeton, čtení známých autorů proběhne v pátek od 12 hodin ve velkém sále střední haly.

O vztahu Západu a mimoevropské kultury

Spisovatele z Lotyšska a Maďarska uvedou překladatelé Pavel Štoll a Pavel Novotný. Lotyšská básnířka a dramatička Mára Zálíte čerpá z minulosti své země, v knize Jindřichova kronika píše o bojích s křižáky ve 13. století. Román Lászla Darvasiho Legenda o kejklířích se slzami byl označen za jazykově brilantní dílo jedinečné imaginace. (Pátek, 15.00 v přednáškovém sále na balkóně, vchod z foyeru.) O vztahu mezi Západem a mimoevropskými kulturami přemýšlejí Polka Natasza Goerke (bude číst z knihy Loučení s plasmou) a Australanka Gail Jonesová se sbírkou Převtělení Madame Tussaudové i v nové antologii australské povídky nazvané Vánoce v buši. (Na stejném místě od 16. hodin.)

Slovenská literatura se v podání Jozefa Leikerta, Jany Štroblové, Milana Richtera, Jaroslava Rezníka a autorů Slovníku slovenských spisovatelů představí také v pátek od 16.00 ve velkém sále střední haly. Mexický spisovatel Sergio Pilot, který u nás působil v letech 1982 až 1987 jako velvyslanec své země, se setká se čtenáři rovněž v pátek od 17.00 v přednáškovém sále na balkoně (vchod z foyeru.) Pátrání po válečných zločincích, které sepsal v knize Nacisté pod ochranou, nabídne spolu s televizním dokumentem Stanislava Motla v pátek od 16.00 do 17.50 v obchodním centru ve střední hale. Stejný autor uvede v sobotu na stejném místě, ale od 11.00 videoprojekci dokumentu věnovaného Lídě Baarové, o níž napsal také knihu.

Básník, textař a rozhlasový redaktor František Novotný nabídne v sobotu od 13.00 svou knihu poezie Ozvěna tenká jako vlas, která se téměř pěti tisíci prodanými výtisky řadí mezi nejpopulárnější básnická díla současnosti. O překládání biblické poezie bude vyprávět Viktor Fischl (v sobotu od 14.00 v přednáškovém sále na balkoně). Také v sobotu od 10 hodin na stánku L 001 bude podepisovat Václav Erben knihu O strašidlech, soudobou verzi pohádek o nadpřirozených zjeveních. Do skutečných jeskyň a podzemních chodeb zase zavede Jaroslav Hromas a kol. v knize Podzemí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (v sobotu 14 hodin, stánek Olympia L 001).

Osobnost Jakoba Edelsteina, představitele židovské samosprávy ghetta Terezín v dobách nacistické okupace, zpracovala izraelská spisovatelka, novinářka a překladatelka Ruth Bondyová (mj. do hebrejštiny přetlumočila díla Haškova, Hrabalova i Kunderova). Setkání se koná v neděli od 11.00 v malém sále v pravém křídle. Osobnost Hermanna Hesseho (1877 - 1962), nejčtenějšího německého prozaika 20. století oceněného Nobelovou cenou, uvede germanista Jiří Stromšík a překladatelé Vratislav Slezák a Vladimír Tomeš. (Neděle, 15.00, přednáškový sál na balkoně.)

Návštěva v knihovně

Národní knihovna zve k návštěvě v sobotu do centrálního depozitáře v Praze Hostivaři, Štěrboholská 55, kde jsou mj. restaurátorské dílny i digitalkizační linky. Návštěva v 10.00 a 14.00, v neděli na to naváže v 10, 12 a 14 hodin Klementinum, kde zájemcům předvedou zázemí služeb čtenářů, vzdělávací centrum, Slovanskou knihovnu ad.

Vstupné na Svět knihy na Výstavišti je pro veřejnost: 60 Kč pro dospělé, 30 Kč pro mládež 6-18, pro studenty a důchodce, rodinná vstupenka (2 dospělí, 1 až 2 děti 6-15 let) 120 Kč. Vstupné pro odbornou veřejnost 100 Kč, permanentní průkaz pro odbornou veřejnost 200 Kč.

FRANTIŠEK CINGER, PRÁVO

obsah | kultura - kultúra