Súťaž fejtónov o celebritách

Po úspechu vlaňajšej súťaže o Najzábavnejšiu vianočnú poviedku vyhlasuje Veľvyslanectvo ČR v Bratislave ďalšiu literárnu súťaž pre verejnosť. Tentoraz ide o krátku prózu vo forme fejtónu na tému Lesk a bieda celebrít (Lesk a bída celebrit). Záujemcovia o účasť v súťaži, ktorí majú viac ako pätnásť rokov a nie sú profesionálnymi spisovateľmi alebo publicistami, môžu svoje práce (v troch kópiách) poslať na adresu: Veľvyslanectvo Českej republiky, Hviezdoslavovo nám. 8, Bratislava 810 00 najneskôr do 15. novembra 2005.

Fejtóny písané po slovensky alebo po česky v rozsahu 3 až 4 strany (na počítači alebo na písacom stroji) môžu mať vlastný autorský názov, téma je však záväzná. Obálku označte "FEJTÓN/FEJETON". Práce bude posudzovať porota v zložení: Květa Legátová, Oľga Feldeková, Iva Pekárková a Lenka Procházková. Pri hodnotení sa bude prihliadať na obsah, fejtónovú formu, ale aj úroveň jazyka.

Slávnostné vyhlásenie troch víťazov a verejné čítanie ich fejtónov sa bude konať 15. decembra v Spoločenskej sále Veľvyslanectva ČR v Bratislave. Ocenení autori budú o svojom úspechu informovaní vopred, preto nezabudnite k svojim príspevkom napísať svoje celé meno, adresu a telefónny či e-mailový kontakt.

(kul)

obsah | kultura - kultúra