V Rajhradské knihovně našli 1000 let starý rukopis

Odborníci nalezli v knihovně benediktinského kláštera v Rajhradě na Brněnsku mimořádně cenný zlomek latinského rukopisu z přelomu 8. a 9. století. Jeden list ze dnes už ztracené starobylé knihy použil neznámý knihař na převázání mnohem méně hodnotného spisku z 18. století. Nález je stářím a hodnotou srovnatelný s nejstarším rukopisným zlomkem na Moravě uchovávaným v zemské knihovně. Informovali o tom pracovníci Památníku písemnictví na Moravě, který benediktinskou knihovnu spravuje.

"Byla to náhoda. Hledali jsme úplně jinou knihu, kterou jsme pod danou signaturou nemohli najít. Na regále na nás koukal tenhleten zlomek," řekla historička Jindra Pavelková, která se v památníku stará o benediktinský knižní fond. Odborníci z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pak pomohli podle písma určit stáří dokumentu.

List se dvěma sloupci textu psaného ranou karolínskou minuskulou obsahuje výňatek z takzvaných pseudoisidorských dekretálií. Právnické dílo bylo sepsáno v 8. století s politickými cíli. Mělo dokázat, že prvotní církev byla plně ovládána biskupy, a tím pomoci papežovi ve vleklém sporu s císařem o pravomoci při řízení církve. Podle Pavelkové lze vyloučit, že by původní rukopis vznikl v Čechách či na Moravě. "Jednalo se pravděpodobně o západní import," uvedla historička.

Otázkou pro další bádání zůstává, jak se více než 1000 let starý list stal součástí vazby mladšího spisku. "Pochybuji, že by jej takto použili knihovníci v klášteře, ti měli dobré historické povědomí, rozeznali by hodnotu," řekla Pavelková. Podpis na vazbě odkazuje k rytířskému rodu Křížů, kteří měli jako tribunální úředníci rozsáhlou knihovnu, jejíž část později získali rajhradští benediktini. U Křížů patrně neznalý knihař rukopis, který neuměl nikdo přečíst, rozřezal a znovu použil.

"Nevylučujeme, že nás ještě čekají podobné nálezy," doufá proto vedoucí památníku Vojen Drlík.

Památník písemnictví byl otevřen v benediktinském opatství loni v létě. V rekonstruované klášterní knihovně je uloženo 7500 historických svazků. Celkem je v klášteře 65.000 knih, teprve asi polovinu z nich se zatím podařilo digitálně katalogizovat. V Rajhradě stále žije malá komunita benediktinů, kteří po staletí patřili k církevním řádům pěstujícím vzdělanost.

ČTK, LIDOVKY.CZ

obsah | kultura - kultúra