Slovensko v parížskom Dome Európy

Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku a Slovenský inštitút pripravili komplexnú prezentáciu Slovenska v Dome Európy v Paríži s cieľom prezentovať Slovensko ako zaujímavú krajinu, pripravenú na vstup podnikateľských subjektov, kultúrne rozmanitú, s bohatým potenciálom v oblasti umenia.

Na úvod podujatia dnes vystúpi veľvyslankyňa SR vo Francúzsku Mária Krasnohorská s prednáškou na tému "Slovensko v predvečer vstupu do EÚ".

V rámci kultúrnej časti programu odznie koncert Bratislavského gitarového kvarteta pod vedením Martina Krajča.

Večer vyvrcholí vernisážou výstavy diel Kolomana Sokola, pripravenú zo súkromnej zbierky v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy. Výstava potrvá do 20. marca 2004.

(r)

obsah | kultura - kultúra