V Paríži včera otvorili Dni Slovenska v UNESCO

Včera slávnostne otvorili Dni Slovenska v UNESCO v sídle tejto medzinárodnej organizácie v Paríži. Podujatie, ktoré je jedinečnou príležitosťou na prezentáciu našej kultúry, sa koná pri príležitosti zápisu fujary a fujarovej hudby do Zoznamu majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva.

Súčasťou podujatia je výstava, ktorú venujú fujare a majstrovstvu slovenských hudobných nástrojov a taktiež hudobný program Slovensko - krajina európskych kultúrnych tradícií.

Návštevníci výstavy si môžu pozrieť takmer 200 exponátov - fujár, píšťal a ďalších tradičných slovenských hudobných nástrojov z obdobia od 14. do 20. storočia. Autorom sprievodného hudobného programu, v rámci ktorého sa v Paríži predstavia folklórne skupiny a súbory zo Skalice, z Kelčova, Detvy a zo Zámutova, je renomovaný slovenský etnomuzikológ a pedagóg Oskár Elschek.

SITA

obsah | kultura - kultúra