Koncert u příležitosti založení Společnosti Antonína Dvořáka

Do rejstříku právnických osob v Litvě byla zapsána Společnost Antonína Dvořáka.

K této příležitosti se v prostorách Velvyslanectví ČR ve Vilniusu konal 8. června 2005 koncert, kterého se zúčastnili houslista Václav Hudeček, pianistky Luiza Ambarcumian a Vida Vadaitiene, známý pianista Petras Geniušas, Čiurlionio kvarteto a zpěvačka Julija Stupnianek.

Zakladatelem Společnosti je prezident Litevského národního symfonického orchestru Eugenijus Janutenas, čestnými prezidenty se stali houslista Václav Hudeček (za českou stranu) a dirigent Litevského národního symfonického orchestru Juozas Domarkas (za litevskou stranu).

Hlavním zaměřením a cílem Společnosti je propagovat tvorbu českých skladatelů v Litvě a sdružovat litevské občany, kteří mají zájem o českou hudbu, její rozvoj a dějiny.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra