Přednáška o B. Smetanovi v Montevideu

8. listopadu se v reprezentačních prostorách ZÚ Montevideo uskutečnila přednáška o životě a díle B. Smetany, kterou si připravil a přednesl před téměř stovkou posluchačů přední uruguayský šéfdirigent Roberto Montenegro. Akce se uskutečnila ve spolupráci se ZÚ Montevideo v rámci projektu kulturních aktivit krajanské Asociace přátel České republiky v Uruguayi, jejímž je R. Montenegro členem.

Montenegrův výklad byl velmi poutavý a z odborného hlediska měl vynikající úroveň. Obsahoval i ukázky z řady předních Smetanových děl, k nimž Montenegro jako jedinečný uruguayský odborník na českou hudbu podával zasvěcený výklad objasňující historické, národnostní i umělecké souvislosti, v nichž jednotlivé skladby vznikaly.

Po ukončení velmi emotivní přednášky proběhla beseda, během níž R. Montenegro zrekapituloval své působení na poli české hudby a avizoval své tři další významné akce, jichž se v příštím roce zúčastní v ČR. Vedle tradiční účasti na Pražském jaru to bude poprvé jeho vystoupení na Festivalu Martinů v Poličce a dále koncert v Olomouci.

Na závěr akce předali zástupci Asociace R. Montenegrovi pamětní knihu popisující aktivity Asociace, CDA a.i. Šusták mu poděkoval za reprezentaci české hudby v Uruguayi a předal reprezentační publikaci se souborem 5 CD Antologie české hudby. Následně byla pro přítomné hosty uspořádána číše vína.

VELVYSLANECTVÍ ČR V MONTEVIDEU

obsah | kultura - kultúra