Slováci na Krakovskom Rínku

V nedeľu 22. septembra t.r. sa na Hlavnom rínku v Krakove konala zaujímavá prezentácia slovenskej kultúry, jedna z pravidelných kultúrnych akcií, ktoré na záver leta organizuje v tomto meste Spolok Slovákov v Poľsku. Atraktívne podujatie a iste aj pekné počasie spôsobili, že si prezentáciu prišli pozrieť stovky divákov. Bola medzi nimi aj riaditeľka Oravského osvetového strediska v Dolnom Kubíne Oľga Žabenská so synom Miroslavom, zástupcovia Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku s predsedom Jozefom Čongvom a tajomníkom Ľudomírom Molitorisom, redakcie života, Miestnej skupiny SSP v Krakove, krakovských médií a ďalší.

Podujatie otvoril tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, ktorý zároveň stručne oboznámil príítomných s činnosťou spolku, s regiónmi Spiša a Oravy, kde žijú Slováci, a s ich kultúrou. A hneď aj uviedol na pódium, postavené pred starobylou radnicou, prvých účinkujúcich - folklórny súbor Spiš i ľudovú kapelu z Novej Belej pod vedením J. Majerčáka. Je to súbor na veľmi slušnej úrovni, preto nie div, že jeho program, pozostávajúci z pásma spiškých a slovenských ľudových piesní a tancov, medzi ktorými nechýbali ani goralské motívy, sa krakovským divákom veľmi páčil a bol odmenený dlhotrvajúcim potleskom.

Riaditeľka O. Žabenská priviedla tentoraz na podujatie dva súbory - spevácku skupinu Orava a folklórny súbor Kubínčan, oba z Dolného Kubína. Prvá sa predstavila skupina Orava, ktorá očarila divákov bohatým pásmom ľudových piesní zo slovenskej Oravy, ale aj z iných regiónov Slovenska. Svojím programom, obohateným i sólistickými tanečnými prvkami, v ktorom nechýbali ani pôsobivé ťahavé trávnice, si získali sympatie i vrelý potlesk Krakovčanov. Nakoniec na krakovskom rínku vystúpil folklórny súbor Kubínčan, ktorého vedúcim a choreografom je G. Socháň. Tento mladý, ale vynikajúci súbor sme už mali príležitosť hostiť pred dvomi rokmi počas VII. dní slovenskej kultúry v Jablonke. Tentoraz na vystúpenie pripravil pestrý, znamenite predvedený program piesní a najmä tancov nielen z Oravy, ale aj Šariša, Zemplína a iných oblastí Slovenska, takže nie div, že musel očareným divákom niektoré čísla programu viackrát opakovať.

Na záver tohto vydareného podujatia poďakoval zhromaždeným tajomník ÚV Ľ. Molitoris a pozval ich na prezentáciu slovenskej kultúry v Krakove na budúci rok.

JÁN ŠPERNOGA, ŽIVOT - magazín Slovákov v Poľsku

obsah | kultura - kultúra