Storočie na Slovensku

Prevraty, revolúcie, zmeny územné, štátoprávne i politického a ekonomického systému sú výraznými míľnikmi, označujú ale aj predurčujú, že sa niečo dovŕšilo a niečo začína. Na Slovensku ich bolo v dvadsiatom storočí deväť, každý, kto sa tu v tomto storočí narodil , dokiaľ dosiahol dôchodkový vek, prežil ich štyri - päť. Je to dosť, niekoľkonásobne viac ako napríklad vo väčšine krajín západnej Európy. Nemohlo to ostať bez vplyvu na slovenské myslenie, politickú kultúru , na slovenský obraz okolitého sveta aj vnímanie samých seba.

A neostalo to prirodzene ani bez dôsledkov na základný historický problém Slovenska v celom dvadsiatom a aj hodnú čiastku dvadsiateho prvého storočia : Prekonanie hospodárskeho, sociálneho i civilizačného zaostávania za najvyspelejšími krajinami moderného sveta. To je úloha. ktorá sa naplňuje hlavne vo všedných dňoch, ale míľniky dejín, prevraty a revolučné zvraty majú často rozhodujúcu úlohu : môžu nasmerovať na priamu cestu, môžu ale ponúknuť aj zdanlivé pohodlné skratky, ktoré sa však dlhodobo môžu ukázať ako nebezpečné a zhubné.

Aj preto krátka rekapitulácia takýchto míľnikov slovenských dejín dvadsiateho storočia je bezpochýb užitočná a zaujímavá.

Osobnú korešpondenciu Milana Rastislava Štefánika, Mikulášsku deklaráciu, kabát so židovskou hviezdou, volebné plagáty z prvej republiky, spartakiádny dres, čiapku "budajku" i kópiu listu pozývajúceho Slovenskú republiku do NATO - to a veľa ďalšieho nájdete na výstave Historické medzníky Slovenska v 20. storočí, ktorej vernisáž bude dnes 14. 1. 2003 o 16.00 hod. v priestoroch Historického múzea SNM na Bratislavskom hrade.

Množstvo autentických papierových dokumentov a textilných predmetov pripomína, koľkými štátoprávnymi zmenami prešli za jediné storočie obyvatelia Slovenska, koľko politických režimov sa vystriedalo na jeho území. Autorkou výstavy, ktorá potrvá pol roka, je Elena Kurincová. Expozícia ponúka zaujímavú prechádzku "politickým životom" od čias rakúsko-uhorskej monarchie až po najaktuálnejšiu súčasnosť.

(mp)

obsah | kultura - kultúra