Stretnutie mladých literátov zo slovenských gymnázií v zahraničí

V prázdninovom čase od 10. 7. do 19. 7. 2003 sa uskutoční tradičné stretnutie mladých literátov zo slovenských gymnázií v zahraničí.

Podujatia sa zúčastňujú mladí literáti, zahraniční Slováci, ktorým pobyt poskytuje jedinečnú príležitosť bezprostredného kontaktu s krajinou svojich predkov v spoločnosti rovesníkov.

Stretnutie zabezpečuje prostredníctvom kultúrnych a literárnych aktivít poznávanie Slovenska so zameraním na slovenskú literatúru, jej významné osobnosti, kultúru, históriu a prírodné zaujímavosti.

Do dnešných dní sa podujatí zúčastnilo viac ako 350 účastníkov z Maďarska, Juhoslávie, Rumunska, Poľska, Ukrajiny, Chorvátska, Ciech, USA a Kanady.

DZS

obsah | kultura - kultúra