Dni slovenskej kultúry v Rijeke

V dňoch 30. 8. 2002 - 2. 9. 2002 sa v chorvátskom meste Rijeka uskutočnili Dni slovenskej kultúry. Hlavným organizátorom podujatia bola Matica slovenská Rijeka, člen Zväzu Slovákov v Chorvátsku, ktorá týmto za významnej podpory mesta Rijeka oslávila štátny sviatok Slovenskej republiky, Deň ústavy.

V rámci "Dní" boli chorvátskej verejnosti prezentované rôzne umelecké žánre približujúce život a kultúru slovenského národa. Vstupom do Dní slovenskej kultúry bolo otvorenie výstavy výtvarníkov regiónu hornej Nitry Igora Lackoviča, Jozefa Košíka a Petra Gahéra pod názvom Slovenská krajina v obraze. Slovenské ľudové tance a spevy predviedol folklórny súbor Bystričan z Považskej Bystrice. Súčasťou jeho vystúpenia boli aj tance detského súboru Bystrinka, v ktorých okrem slovenských detí účinkovali aj deti našich krajanov zo súboru Zvonček z Chorvátska.

Kultúrny program, ktorý bol rozdelený do troch samostatných večerných blokov, orámcovalo vystúpenie súboru mažoretiek Artemis z Považskej Bystrice. Slovenská kinematografia bola na podujatí prezentovaná premietnutím troch úspešných filmov: Sedím na konári a je mi dobre; Pacho, hybský zbojník a Perinbaba. Na Dňoch slovenskej kultúry zastupovali Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov pri Úrade vlády SR dvaja pracovníci GSZS - Vilma Prívarová, vedúca Kancelárie GSZS a Ľubomír Šišák, pracovník Teritoriálneho oddelenia GSZS.

Počas konania "Dní" rokovali pracovníci GSZS s predsedníčkou Matice slovenskej Rijeka, pani Miroslavou Gržinič, ako aj s ďalšími predstaviteľmi "Matice" o aktuálnych otázkach a problémoch krajanskej komunity žijúcej a pôsobiacej v Rijeke. Zástupcovia GSZS boli prijatí aj na radnici pani Vesnou Lukanovič, viceprimátorkou mesta Rijeka.

GENERÁLNY SEKRETARIÁT PRE ZAHR. SLOV.

obsah | kultura - kultúra