Luxemburské bábätko a slovenské kocky

Úvodnou akciou rozsiahleho umeleckého projektu európskych centier súčasného umenia, ktoré tvoria medzinárodnú sieť Art Centres of Europe (ACE), je výstava Re: Location 1, ktorá je výsledkom dlhodobej spolupráce trnavskej Galérie Jána Koniarka a Casina Luxembourg. Dôležitá bola komunikácia medzi inštitúciami, kurátormi a výtvarníkmi, sprostredkovanie informácií, výpoveď o realite a o rozdielnej kultúrno-sociálnej situácii v tej-ktorej krajine.

Výstave predchádzalo mnoho stretnutí, Enrico Lunghi, umelecký riaditeľ Casina Luxembourg, vybral mladého slovenského výtvarníka Juraja Dudáša, kurátorka Galérie Jána Koniarka Viera Jančeková zvolila luxemburskú umeleckú dvojicu Jerry Frantz a Dany Prumovú. Nasledovali výmenné programy umelcov, Jerry Frantz bol v januári mesiac na Slovensku, február zasa strávil Juraj Dudáš v Luxembursku, kde pokračoval v práci na svojom umeleckom projekte. Nepretržité internetové spojenie Dany Prumovej s obidvoma umelcami dodávalo vzniku projektu aj virtuálny rozmer.

Slovensko-luxemburská výstava, ktorá trvá do 9. júna 2002 v Casine Luxembourg, sa skladá z dvoch častí. Luxemburský projekt Who is Lisie? (Kto je Lisie?) je multimediálnou inštaláciou s tvorivým podielom dvoch autorov. Jerry Frantz vytvoril akúsi "slovenskú obývačku", pričom nejde o zverejnenie súkromného obytného priestoru. Každý kus nábytku, ktorý tak starostlivo vyberal, fotky v albumoch a na stenách i videozáznam, sú súčasťou jeho reportáže. Keď si sadnete na gauč a rozhliadnete sa okolo seba, pocítite prítomnosť pozostatkov bývalého režimu, možno (náš) zmätok v hodnotách a autorovu fascináciu postkomunistickým Slovenskom. Dany Prumová upravila šestnásťhodinový materiál, ktorý nakrútil Jerry, a vznikol tak dvadsaťminútový dynamický záznam rôznych udalostí. Do opačného rohu pridala Dany program na počítači uľahčujúci divákovi orientáciu v projekte, a zároveň mu predstavuje Lisie, bábiku, simulujúcu reálne luxemburské bábätko, ktorá je spoločným médiom projektu.

Predmetom inštalácie Cubes (Kocky) slovenského umelca Juraja Dudáša je známa problematika masmédií. Pôsobenie televízie na naše vnímanie sveta sa u Dudáša mení na obrovské objekty so sloganmi známych televíznych staníc, ktoré predstavujú kocky s názvami televízií na mikrofónoch. Človek sa pri týchto masívnych televíznych predmetoch cíti akosi stiesnene, je nimi takmer zavalený a psychický tlak médií sa tak mení na fyzický. Súčasťou výstavy Juraja Dudáša sú aj štyri videá, napríklad Intellectual Melodrama (Intelektuálna melodráma) o bezobsažnosti komunikácie.

Výstava Re: Location 1 bude v júni tohto roku reinštalovaná a rozšírená pre priestory Kopplovho kaštieľa Galérie Jána Koniarka v Trnave. Projekt bude pokračovať ďalšími spoluprácami medzi ostatnými inštitúciami, ktoré na významnej kultúrnej iniciatíve participujú: Bunkier Sztuki - Galeria Sztuki Wspólczesnej v Krakove, Centrul Cultural Sindan v Kluži, O. K Centrum für Gegenwartskunst v Linci, Villa Arson - Centre National des Arts Plastiques v Nice, Migros Museum - Museum für Gegenwartskunst v Zürichu a Kunstlerbund v Berlíne. Vzájomná spolupráca a koordinácia vyvrcholí v roku 2004 veľkou európskou výstavou súčasného umenia Re: Location Shake prebiehajúcou simultánne vo všetkých zúčastnených galériách.

MARCELA LUKÁČOVÁ, SME

obsah | kultura - kultúra