Slovenskému filmu chýba silná reklama

Situácia v slovenskej kinematografii je dlhodobo zlá. V roku 2003 síce boli uvedené štyri nové filmy - Čert vie prečo, Zostane to medzi nami, Neverné hry a Lesní chodci, vo všetkých prípadoch však ide minimálne o česko-slovenské koprodukcie.

Problémom pritom nie je len samotná výroba filmov, ale aj ich prezentácia. Riešenie problému hľadá aj Slovenský filmový ústav (SFÚ). Novinkou v programe jeho činností je vydávanie slovenských filmov na DVD nosičoch.

Koncom roku 2003 vyšla divácky atraktívna kolekcia filmov Zbojnícka trilógia, z ktorej sa doteraz predalo viac ako štyritisíc kusov. Najúspešnejším titulom z tohto radu je Ťapákov film Pacho, hybský zbojník.

SFÚ sa minulý rok o prezentáciu domácej filmovej tvorby snažil aj organizovaním zahraničných filmových prehliadok, často však pritom narážal na problémy. Podľa slov generálneho riaditeľa ústavu Petra Dubeckého je jedným z nich nekoncepčný prístup Ministerstva zahraničných vecí SR, cez ktoré sa naše filmy dostávajú do sveta. Zástupcovia ministerstva si totiž myslia, že zodpovednosť za podobné aktivity by malo prevziať Ministerstvo kultúry SR - a to má zase opačný názor.

Pre informáciu: Slovenský filmový ústav vlani spoluorganizoval viaceré podujatia v 29 krajinách sveta. Slovenský filmový ústav vstupoval v roku 2003 aj do koprodukčných aktivít pri výrobe konkrétnych filmov.

Najvýraznejším počinom v tomto smere bola účasť na vzniku česko-slovensko-gréckeho dokumentárneho seriálu Olympiáda. SFÚ vstupuje do týchto aktivít nefinančnými vkladmi. Obyčajne poskytuje archívne materiály alebo autorské práva.

Oproti roku 2003, keď bola spolupráca SFÚ s verejnoprávnou televíziou na mŕtvom bode, sa situácia už zlepšuje. Slovenská televízia by mala tento rok odvysielať 65 celovečerných slovenských filmov.

Najuvádzanejšie slovenské filmy v zahraničí v roku 2003

Quartétto (2002) réžia Laura Siváková

Obrazy starého sveta (1972) réžia Dušan Hanák

Sedím na konári a je mi dobre (1989) réžia Juraj Jakubisko

Pôvod sveta (2002) réžia Katarína Kerekesová

Poznámka: štatistika sa týka podujatí organizovaných SFÚ

DANIEL BERNÁT
Clanek
autor

obsah | kultura - kultúra