Bohatá história slovenského divadla v Báčskom Petrovci

Dňa 27. augusta roku 1866 v Petrovci bolo odohrané prvé divadelné predstavenie. Udalosť bola písomne zaznamenaná v Sokole 5, 1866, strana 372. "...Aj v Petrovci bolo divadelné predstavenie. Dňa 27-ho augusta hrala ochotná mládež veselohru Starý vozka Petra III-ho. Sláva jej!" Odvtedy sa tento deň pokladá za zrod slovenského divadla v Báčskom Petrovci, ale aj vôbec v Juhoslávii.

Bohaté dejiny petrovského divadla poznačili mnohé osobnosti, ktoré sa divadlu venovali už v 19. storočí. Spomenieme Jozefa Viktora Rohoňa, Felixa Kutlíka, Jána Straku, Karola Medveckého, Sama Kotasa... Osobitnú kapitolu v dejinách divadla, začiatkom minulého storočia zohral petrovský spevokol. Okolo spevokolu sa zoskupovali hlavne učitelia (Garay, Kubányi, Kellenberger, Greisinger, Čajak..) a ich rodiny, ale i remeselníci a rolníci. Každý rok bola aspoň jedna premiéra, na ktorú dochádzali hostia zo Sriemu, Banátu ba až z Nadlaku. Na repertoáry boli výlučne veselohry. Z vtedajších hercov treba spomenúť Adelu Greisingerovú, Teréziu Garayovú, Ľudmilu Kvačalovú, Zuzanu Slavkovú, Jána Slavku, Jána Kováča, Emu Kubániovú, Vilmu Čániovú-Šrenkovú, Alexandra Híla ...Pred prvou svetovou vojnou sa v Petrovci okrem iného hrali Diablik (1908), Amerikán (1909), Oklamaní klamári, Starý zaľúbenec, Súboj na pivo (1910), V službe, Sirota (1911), Polovica vína polovica vody, Martin Ľuba (1912), Pacientka, Mariša (1913) ...

Po prvej svetovej vojne sa nadväzovalo na predvojnovu tradíciu, ale v novom štáte, ktorý s kulturologického hľadiska viac žičil divadlu. Tak v Petrovci, v medzivojnovom období, divadlo hrali predškoláci, žiaci základnej školy, gymnazisti, akademici, dorastenci Sokolskej jednoty, Červeného kríža, členovia Petrovského spevokolu, Kupeckej mládeže, MO Matice slovenskej, Remeselníckeho spolku, Spolku žien ... Vtedy do Petrovca prichádzajú aj súbory z iných slovenských osád vo Vojvodine, Česi z Belehradu a Daruváru, Rusíni z Ruského Kerestúra, aj hostia zo Slovenska. Pri inscenovaní Peknej novej maľovanej kolísky (VHV) v predstavení, okrem domácich hercov už hrali aj Kovačičania a Hložančania. Opona v inscenácii bola maľovaná v Prahe, kostýmy prichádzali z novosadského a belehradského Národného divadla... V tomto období sa najviac hrali Urbánkove hry, nasledoval Tajovský a Stodola, Horváth, VHV, Nušić..., ale na petrovskej scéne sa hral aj Shakespeare, Molier, Čapek, Čechov, Gogoľ, Pirandello, Wallace, Werner... hry režírovalo 21 režisérov, hralo nad 200 hercov. Objavujú sa aj prekladatelia a upravovatelia hier, najmä Vladimír Godra, Adela Čajaková-Petrovičová, Ján Čajak ml., Andrej Sirácky... V medzivojnovom období sa často hrali aj detské a bábkové inscenácie.

Po druhej svetovej vojne 25. marca roku 1948 sa v Petrovci zakladá Slovenské ústredné divadlo, ktoré sa v roku 1968 premenúva na Divadlo VHV Petrovec. Roku 1956 v Dome kultúry divadlo dostáva svoje stále priestory. Od roku 1970 sa v Petrovci záčina organizovať Prehliadka slovenských divadelných súborov. Divadlo v Petrovci je už v tomto období organizované na pevných základoch a predstavuje hybnú kultúrnu silu prostredia. Vinikajú režiséri Pavel Bartok, Michal Filip, Andrej Privratský, Ivan Majera, Ján Vitéz a iní. Herecký subor bol mimoriadne početný. Najviac hrali Ondrej Kišgeci, Michal Kyseľa, Samuel Miklovic, Ján Čáni, Samuel Bujzáš, Mária Kaňová, Mariša Struhárová, Milina Bartoková, Pavel Varga, Pavel Labát, Ondrej Koroš, Andrej Prihratský, Elena Tordaiová, Ondrej Kaňa, Pavel Hric, Juraj Tušiak, Pavel Čiliak, Anna Labátová, Mariena Lavircová, Vladimír Dorča...V roku 1978 na petrovskú divadelnu scénu nastupuje režisér Ľuboslav Majera, ktorého rukopis silne poznačil a prispel k rozvoju divadelného umenia v Petrovci. Je to obdobie najväčších úspechov divadla v celej bývalej Juhoslávii. K tomu prispeli aj dalši režiséri z Petrovca ako sú Andrej Privratský, Ivan Hansman Jesenský, Ján Makan ml., Jano Čáni... V Petrovci režíroval aj Matúš Oľha, Michal Babiak, Ilija Maleš a iní. Silný herecký súbor manželia Častvenovci, Ondrej Koroš, Pavel Čiliak, Vladimír Sabo, Viera Balážová, Katarína Melegová-Melichová, Miroslav Babiak, Muluška Anušiaková-Majerová, Ondrej Brna... dominoval v každom predstavení.

V súčasnosti sa Divadlo snaží otvoriť voči svetovým prúdom s dalšou generáciou mladých hercou ako sú Jaňa Urbančeková-Fejzulahi, Andrej Matúš, Zuzana Tárnociová, Samer Hamadeh, Ján Hansman, Ivan Sabolčki, Ivana Vindišová, Ružena Šimoniová-Černáková, Samuel Medveď, Stanislav Krivák, Lýdia Urbančeková, Elena Majerová..., ale v súbore sú aj naďlej činní skúsení herci Miroslav Babiak, Ondrej Brna, Pavel Čiliak... Pevné režisérske miesto si vydobila Vladislava Feketeová, ale v divadle aj naďalej režírujú Ľuboslav Majera, Ján Makan ml., Ivan Hnasman Jesenský...

V nedávnej dobe sa rozbehli nesmierne vkusné a profesionálne robené internetové stránky o divadle, ktoré je možné si pozrieť na adrese: www.vhv.org.yu

(r)

obsah | kultura - kultúra