Týždeň kultúry Slovákov v Chorvátskej republike

V dňoch 3. - 6. júna 2005 sa delegácia Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov ÚV SR v zložení A. Jozef Lang a Dáša Laurenčíková zúčastnila na prvom kultúrno-spoločenskom podujatí, ktoré zorganizovala slovenská národnostná menšina v Chorvátsku v slavónskej metropole Osijek. Garantom podujatia bola Matica slovenská v Osijeku a Zväz Slovákov v Chorvátsku.

Týždeň kultúry nášho krajanského spoločenstva trval od 31. 5. do 5. 6. 2005 a jeho významnosť potvrdzuje aj prítomnosť veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku Jána Petríka, poradcu ministra školstva Chorvátskej republiky Mirka Markovića, poslancov parlamentu Zdeky Čuchnilovej /za českú a slovenskú národnostnú menšinu/ a Nikolausa Macka /za nemeckú menšinu/, ako aj prof. Ante Katalinića z predsedníctva mesta Osijek.

Týždeň kultúry, ktorý finančne podporil aj Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov Úradu vlády SR, prezentoval poéziu slovenských autorov, recitačnú prehliadku detí a detského folklóru, tvorbu výtvarných umelcov a vyvrcholil 23. ročníkom prehliadky slovenského folklóru v Chorvátskej republike.

A. Lang sa v mene GSZS prihovoril účastníkom festivalu a prečítal pozdravný list Vilmy Prívarovej, splnomocnenkyne vlády SR pre zahraničných Slovákov.

Pracovníci GSZS uskutočnili konzultácie o problémoch činnosti krajanských spolkov a organizácií s predsedom Zväzu Slovákov v Chorvátsku Andrejom Kuricom, predsedníčkami miestnej organizácie KUS B. Baksovou, A.Gržiničovou a prof. V. Miksadom.

Konzultované boli aj možnosti a podmienky ohľadne zriadenia slovenského múzea.

GSZS

obsah | kultura - kultúra