Jedinečná kniha v strednej Európe

V týchto dňoch prichádza na pulty kníhkupectiev ojedinelé dielo európskeho rozmeru. Kniha Architektúra Slovenska v 20. storočí, ktorá vychádza vo Vydavateľstve Slovart, predstavuje slovenskú architektonickú kultúru v jej rozmanitých podobách a bohatej členitosti.

Autori Matúš Dulla a Henrieta Moravčíková počas niekoľkých rokov príprav zozbierali rozsiahly faktografický a obrazový materiál (vyše 2000 fotografií), pútavo ho spracovali a zainteresovane približujú špecifiká architektúry jednotlivých období. Publikáciu obohatili zaujímavými detailmi zo života architektov i príbehmi, ktoré súvisia so vznikom a osudmi slovenskej architektúry.

Rastislav Švácha, popredný historik a kritik architektúry z Akadémie vied v Prahe, o knihe povedal: "Ponúka pútavé a občas i strhujúce čítanie... dokáže zaujať oveľa širší okruh čitateľov než iba architektov a historikov architektúry a bude mať náležitý ohlas aj mimo Slovenska."

Petr Kratochvíl, filozof z Akadémie vied v Prahe, rovnako nešetril slovami uznania: "Úplne mimoriadny význam, nie každá krajina to dokázala. Premyslená koncepcia diela, ktoré reflektuje súčasné prehodnotenie tradičných historiografických schém."

InZine

obsah | kultura - kultúra