Uskutočnia sa Dni architektúry 2004

Známe bratislavské objekty zo 60. a 70. rokov budú sprístupnené pre verejnosť od 5. do 6. júna počas Dní architektúry 2004, ktorým sa slovenskí architekti pripájajú k rakúskemu projektu propagácie architektúry.

Na prehliadkach špičkových diel neskorej moderny a ich architektov budú osobne prítomní projektanti, ako sú osobnosti slovenskej architektúry Ferdinand Milučký, Ivan Matušík či Štefan Svetko. Podľa Henriety Moravčíkovej, odborného garanta podujatia, sa práve vďaka vybraným stavbám po rokoch vojnovej a povojnovej stagnácie podarilo domácej scéne opätovne zaradiť do kontextu európskej architektúry.

Na všetky prehliadky sa prihlasuje v kancelárii Spolku architektov Slovenska (SAS), podrobnejšie informácie o stavbách prinesie dvojjazyčný katalóg. Okrem otvorených dverí je súčasťou Dní architektúry už otvorená výstava Slovenská architektúra pri vstupe do EÚ v galérii Spolku architektov Slovenska a výstava Wonderland.

SME

obsah | kultura - kultúra