Výstava české secese v Istanbulu

GK Istanbul ve spolupráci s odborem krajanských a kulturních vztahů MZV a šéfredaktorkou časopisu Zlatý řez paní Janou Tichou připravil expozici o secesi v českých zemích.

Výstava sestávala z 15 barevných fotografií Ester Havlové, představujících významné památky české secesní architektury, 10 reprodukcí plakátů Alfonse Muchy a brožury věnované výše uvedenému uměleckému období. Výstava si kladla za úkol umožnit návštěvníkům porovnat podobnosti a paralely, stejně však i rozdíly mezi evropským a maloasijským proudem tohoto uměleckého směru, vnímat kulturní blízkost istanbulské secese s Evropou, zároveň ale i její svébytnost.

Expozice nabídla nejen příklady secesní architektury, ale i knižních ilustrací, výrobků ze skla a keramiky či textilních produktů a koberců.

Vedle České republiky poskytly své příspěvky i mnohé další státy, jež mají v Istanbulu svá zastoupení, mezi nimi Slovensko, Rakousko, Velká Británie, Belgie, Nizozemí a další.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra