Rúfusove básne budú v Toronte

Výber z tvorby básnika a esejistu Milana Rúfusa, ktorý v decembri minulého roka oslávil 75 rokov, uvedú v sobotu v hale Kostola sv. Lukáša v kanadskom Toronte.

"Kanadská základina pre umenie a divadlo sa tak rozhodla vzdať poctu tomuto géniovi ľudskosti, ktorý k nám prichádza s pravdou, ide za pravdou a za ňou si aj stojí," uviedla Mária Valéria Tothová, ktorá pripravila výber z jeho tvorby a scenár podujatia.

Recitovať bude Soňa Almanová, Martin Dančovský a Dušan Toth, sprievodný text prečíta Viera Teichnerová. Diapozitívy má na starosti Peter Dugat a hudobný sprievod Milan Ichniovsky. Program doplní aj výstava z tvorby slovenského maliara Slavomíra Brezinu, ktorú pripravil jeho brat Lubomír Brezina.

Prvé básne publikoval Rúfus v časopisoch už od 40. rokov a znamenali posun dobového chápania poézie od prehnaného optimizmu predošlej generácie k pocitom smútku a tragizmu. V mnohých básňach je evidentné silné sociálne cítenie autora. Sústredil sa v nich aj na tému domova, ktorý pre Rúfusa znamenal hlbokú básnickú a ľudskú istotu.

SME

obsah | kultura - kultúra