Výstava "Česká republika na přelomu tisíciletí" v Řecku

Ve dnech 10.-14.2.2003 se uskutečnila v kulturním centru Benetatou v Athénské čtvrti Palaio Psychiko výstava Česká republika na přelomu tisíciletí připravená OKKV. Výstava se konala v rámci prezentace České republiky v době řeckého předsednictva v EU a před podpisem asociační smlouvy.

Výstavu za účasti starosty zahájila prezidentka správní rady kulturního střediska a velvyslankyně ČR. Součástí zahajovacího večera byl malý hudební program (krátký program klasických skladeb v podání flétny a kytary) a občerstvení.

Výstava byla ze strany návštěvníků velmi kladně hodnocena a kulturní středisko projevilo zájem o další kulturní spolupráci. Zúčastnila se řada velvyslanců a diplomatů, v místě výstavy je 50 diplomatických misí (včetně ČR). Byla oceněna spolupráce ČR s místními institucemi.

(r)

obsah | kultura - kultúra