Čo majú spoločné Rača a Praha 2?

Túto otázku ste si mohli položiť idúcky na zahájenie Dňa Rače v Prahe 2 v priestoroch Novomestskej radnice 17. júla. "Je to vinohradnícka tradícia," dostalo sa vám odpovede. Nuž veď hej, v Rači, to je všeobecne známe. Ale v Prahe? Potom si vybavíte zvyšky vinohradov na úvrati kdesi pod vilou Grébovka a poviete si, že vinohradnícka tradícia v Prahe má svoju slávnu minulosť už za sebou, ale aj udržiavanie jej zvyškov sa cení. Na nádvorí radnice si dáte pohár vína z Rače, zjete škvarkový pagáč a výborný krehký makovník, prizriete sa šikovným čipkárkam a do ušú sa vám vlievajú rezké a akési podozrivo známe zvuky dychovky. To vyhráva Račianka. Tá nikým nenadiktovaná atmosféra sa vás o chvíľu zmocní tak, že už neuvažujete o tom, aké je pojivo medzi Račou a Prahou 2. Pojivá sú tu, a rukolapné! Ľudia sa vzájomne družia, bavia, poznávajú, dávajú si navzájom, čo v nich je.

Zástupcovia račianskej radnice prišli do Prahy aj preto, aby podpisom partnerskej zmluvy stvrdili predstavy o možnostiach vzájomnej spolupráce. Pri podpise zmluvy medzi starostami oboch mestských časti Miroslavom Čutkom a Michalom Baschom bol prítomný aj veľvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek.

A výhľady do budúcnosti? Najbližšou akciou bude vinobranie v Rači (13-15. septembra). Pražania z druhého mestského obvodu uvidia, ako vyzerá slávnostné zavŕšenie zberu hrozna v tradičnej vinohradníckej oblasti. Račania sa naopak 27. a 28. septembra prídu pozrieť na to, ako sa Karlom IV. založené vinohrady pestujú dnes. Zaiste sa možno tešiť aj na to, že obe návštevy budú mať v sprievode umelcov, žijúcich na území toho-ktorého obvodu. Z prvej, spomínanej akcie v priestoroch Novomestskej radnice v Prahe, sa nezmazateľne vryli do pamäti výstavy výtvarníkov z Rače grafika Františka Blaška, ľudovej umelkyne Zuzany Bobovskej a bábkára Miroslava Dušu. Jeho bábky očarili vari každého.

JARMILA WANKEOVÁ

obsah | kultura - kultúra