Česko-slovenský projekt: Model sveta (Quadrofónia)

Na otázku, aký je váš pohľad na česko-slovenský pavilón v rámci Benátskeho bienále 2005, odpovedali oslovení teoretici umenia:

Vladimír Beskid

"Predovšetkým samotná nominácia na Benátske bienále bez súťaže bola problematická. Tá napokon priniesla inštaláciu poskladanej štvorice autorov s vyprázdneným scénografickým vyznením. Avšak v kvadrofónii jednotlivých hlasov nenastáva ani súzvuk, ani synergia. Prirodzene funguje len Ondreičkovo pole guličiek ako zábavný a uvoľňovací prvok.

Úplným nešťastím sú aranžérske transparentné tabule s textom od Jána Mančušku. Nárokujú si na dominantné postavenie v pavilóne, ale neutiahnu to. Filko už len sekunduje, vytlačený do dekoratívnej opony bielo-zlatistých stien. Škoda, tento autor si to nezaslúži."

Georg Schöllhammer (Rakúsko)

"Váš pavilón pôsobí veľmi čerstvo. Pravdepodobne nebude čitateľný pre verejnosť, ale ja osobne to mám rád. Pretože veľa vecí je tu robených tak, aby im široká verejnosť rozumela a práve váš pavilón sa od tejto koncepcie odlišuje."

Lenka Kukurová

"Expozícia bola zmätočná, aj keď samotná inštalácia predstavila kvalitné domáce umenie. Pre nezasväteného diváka bolo ťažké dešifrovať celý koncept. Veľkou hanbou je aj absencia katalógu, rovnako aj Filkova publikácia, pretože práve táto prezentácia mala byť pre neho a jeho tvorivé snaženie zadosťučinením. Úroveň tejto publikácie divákovi neodhalila, aké miesto Filko zaujíma na našej scéne. Na druhej strane je dobré, že sme vystavili konceptuálne umenie, čo je neobvyklé. Bohužiaľ, takáto výstava potrebuje aj sprievodný text, aby ju divák pochopil. Pri takomto spôsobe prezentácie sa konceptuálne umenie opäť stáva elitárskou záležitosťou, a to aj pre slovenských divákov."

Jana Geržová

"Ak ho budeme hodnotiť z hľadiska komunikácie, ide o modelovú prácu, ktorá má mnohé zo znakov umeleckého autizmu. Aby sa fragmenty slov alebo dokonca hlások, ktoré tvoria gros inštalácie, vyskladali do zmysluplnej výpovede, musí byť divák aspoň rámcovo oboznámený s kontextom tvorby umelcov, a to i za predpokladu, že avizovaný model sveta je obrazom chaosu, dočasných a náhodných stretnutí. Takýto návod na čítanie mohol zabezpečiť katalóg, ale ten nebol v čase trvania výstavy vydaný. Pri jeho absencii si 99 percent návštevníkov bude tento projekt pamätať cez zábavné kopanie do Ondreičkových rozsypaných guľôčok.

Očakávania vedenia SNG, že ak nevypíše výberové konanie, bude mať našu reprezentáciu na Benátskom bienále pod kontrolou, sa nenaplnili. Projekt nezískal žiadne z ocenení a ani sa nedostal na titulné stránky tlače. Nie je o nič lepší ani horší ako tie, ktoré mu predchádzali, navyše, sú pod ním podpísané všetky notorické nedostatky. Okrem absentujúceho katalógu aj také drobnosti, ako odlepujúca sa fólia s Filkovým textom či zaprášené a umastené tabule s Mancuškovými zhlukmi slov. Ak nedokážeme priamym výberom umelcov zabezpečiť nadštandardný úspech našej reprezentácie, riaďme sa štandardným a osvedčeným výberovým konaním."

Gábor Hushegyi

"Pavilón potvrdil i predĺžil 15-ročnú traumu premárnenej šance prezentácie nášho umenia na medzinárodnej scéne. Napriek nespochybniteľným osobnostiam českého a slovenského výtvarného umenia realizovaný projekt nevyvolal relevantný medzinárodný odborný ohlas, dokonca ani u našich najbližších susedov, ktorí sú veľmi pozitívne naklonení našim autorom, a čo je ešte väčšie prekvapenie, ani na domácej pôde. Niektorí hodnotili našu výstavu ako chaotický polotovar preto, že autori si nekládli za cieľ priblížiť svoj projekt návštevníkom. Vydaný plagát neobsahoval relevantné informácie a text kurátora nebol prístupný vo výstavných priestoroch. Pre zahraničných návštevníkov a umeleckých kritikov bol problém definovať zámer výstavy a identifikovať diela našich štyroch účastníkov.

Je pravda, že sme neprepadli, ale ani sme neurobili dieru do sveta, a priznajme si, že v tomto roku v oveľa slabšej konkurencii národných pavilónov ako po iné roky. Na druhej strane sme opäť dokázali, že si nevážime ani svojich nominantov na svetové podujatia, veď dnes je už samozrejmé, že pri takejto príležitosti sa vydávajú monografie zúčastnených umelcov a katalóg k predmetnej výstave."

(kop)

obsah | kultura - kultúra