Primavera uzavřela v Římě program Česká hudba 2004

Na závěr programu Česká hudba 2004 uspořádalo Velvyslanectví ČR v Římě ve dnech 10. až 20. prosince 2004 sérii koncertů brněnského dětského pěveckého sboru Primavera.

Sbor zahájil své turné koncertem v Neapoli, pokračoval dvěma koncerty v provincii Salerno, uskutečnil koncert v městě Signa u Florencie a svůj pobyt v Itálii zakončil řadou 4 koncertů v Římě. Brněnský sbor Primavera pod vedením sbormistra PhDr. Jaroslava Dostalíka nadchl publikum svým profesionálním projevem. Koncerty umožnily prezentaci vynikající úrovně českých dětských sborů před různorodým italským publikem a byly důstojnou tečkou za rokem české hudby v Itálii.

Primavera se zaměřila především na sakrální sborovou tvorbu českých i cizích skladatelů počínaje renesancí a interpretaci českých a evropských lidových písní v úpravě dirigenta sboru i dalších českých skladatelů (K. B. Kopřiva, J. Novák, M. Praetorius, J. Brahms, C. Gounod, J. Szymko, F. X. Engelhart a další).

17. 12. 2004 sbor zpěvem českých lidových písní doprovodil udělení pamětní stříbrné medaile MZV ČR a předání blahopřejných dopisů prezidenta republiky V. Klause a ministra zahraničí C. Svobody kardinálu Tomáši Špidlíkovi k jeho 85. narozeninám. Dopisy a medaili předal oslavenci při slavnostní ceremonii ve Vatikánu český velvyslanec L. Sečka.

O konání koncertů přinesly příznivé zprávy římské, regionální i celostátní deníky, italské turné Primavery zaznamenala i reportáž V. Lunardi pro Radiožurnál Českého rozhlasu.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra