První prezentace ČR v souvislosti s jejím vstupem do EU

České centrum a zastupitelský úřad ČR v Kyjevě ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem a zastupitelským úřadem Rakouska v Kyjevě a s komorním orchestrem Divadla opery a baletu T. Ševčenka a jeho dirigentem panem H. Makarenkem připravily na 20. březen 2004 koncert kyjevských premiér děl rakouských skladatelů J. a M. Haydnů, F. X. Brixiho a B. Smetany, doplněný (nepremiérovou) Serenádou op. 22 A. Dvořáka.

Velvyslanec ČR K. Štindl a velvyslanec Rakouska M. Meiss zahájili koncert krátkým vystoupením v národních jazycích s tlumočením. Oba zdůraznili zejména jeho symbolický význam. Velvyslanec Rakouska hovořil o radosti z toho, že mezi novými zeměmi, jež 1. května vstupují do Evropské unie, jsou i bývalé součásti Rakousko-uherské říše, které, tentokrát svobodně a dobrovolně, vstupují do demokratického společenství svobodných národů. Český velvyslanec koncert uvedl jako vstup do kalendářního jara, které je dalším "politickým jarem národů", letos však zejména jarem České republiky a dalších devíti evropských národů, které se 1. května stanou členy EU.

Koncert byl hojně propagován a byli na něj pozváni mj. velvyslanci a zástupci velvyslanců všech evropských zemí, Izraele, USA, Kanady a Japonska. Divadlo bylo plné, mimořádně velká byla i účast diplomatického sboru. Soudě z reakcí četných kolegů diplomatů, představitelů ukrajinské společnosti a médií během přestávky i závěrečného koktejlu, který připravil dirigent H. Makarenko za přispění obou ZÚ, byl koncert mimořádnou událostí hudební, společenskou i politickou.

(r)

obsah | kultura - kultúra