Dny Prahy v Rize

Ve dnech 24. až 26. dubna t. r. proběhly "Dny Prahy v Rize", na nichž se lotyšskému publiku představil Pražský komorní balet, Vysokoškolský umělecký sbor Univerzity Karlovy a výstava českého historického skla od renesance po současnost, která potrvá do 15. června. V rámci této akce proběhla také prezentace Pražské informační služby. Téměř stočlennou výpravu českých umělců doprovázela delegace Magistrátu Hlavního města Prahy, vedená pražským primátorem P. Bémem.

"Dny Prahy v Rize" navazovaly na Dny Rigy v Praze, pořádané v roce 2001. Iniciátorem této výměnné akce byl pražský radní I. Němec, a tak za spolupráce pražské a rižské radnice vznikl kulturní podnik, největší od obnovení vzájemných vztahů obou republik na počátku 90. let.

Na oficiálním jednání delegací Prahy a Rigy se dne 25. dubna 2003 diskutovalo o výměně zkušeností s fungováním dopravní infrastruktury, problémy s komunálními odpady, rozdíly ve struktuře rozpočtu obou měst a krátkodobé a střednědobé priority rozvoje obou měst. Oba nejvyšší představitelé města se shodli na tom, že spolupráce mezi jednotlivými odbory radnic fungují velmi nadstandardně a vyjádřili naději v její pokračování v budoucnu.

Setkání s českou delegací zahájila recepce, pořádaná starostou města Rigy G. Bojársem v reprezentativním rižském Domě Černohlavých. V projevech byl vyzdvižen význam kulturních akcí pro rozvoj vzájemných vztahů mezi našimi zeměmi. Na prezentaci Pražské informační služby, pořádané ve spolupráci s Rižským informačním centrem, došlo k dohodě na vzájemné podpoře v rozvoji turistiky obou měst, výměně zkušeností ve vytváření kvalitních turistických podmínek, a nakonec i přání, aby se cestovní ruch mezi Rigou a Prahou zvýšil.

O konání těchto dnů informovala všechna významná lotyšská média. Zdůrazněna byla především reprezentativní výstava českého skla a vysoká úroveň pražského baletu.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra