Považská galéria umenia oslavuje 30. výročie

Výstava In(ter)media(s)res, ktorá prezentuje diela významných predstaviteľov umenia druhej polovice 20. storočia, ako aj veľká časť unikátnej zbierky intermediálneho umenia, je do 26. 1. sprístupnená v Považskej galérii umenia (PGU) v Žiline. Prehliadka sa koná pri príležitosti 30. výročia vzniku PGU.

História PGU sa začala písať 1. marca 1976, keď sa galéria odčlenila od Považského múzea. V 70. a 80. rokoch boli najvýznamnejšími výstavami PGU podľa jej riaditeľa Milana Mazúra Celoslovenské prehliadky kresby - ojedinelé podujatia, prinášajúce aj tvorbu umelcov neoficiálnej scény. Od roku 1990 sa výstavná činnosť galérie zamerala na umenie vychádzajúce z kvalitného celoslovenského formátu.

V 90. rokoch 20. storočia sa dôležitou súčasťou tvorby zbierok PGU stalo podľa Mazúra zhromažďovanie diel postkonceptuálneho umenia, čím sa postupne vytvoril unikátny súbor intermédií. "Patria do neho diela, ktoré vzhľadom na ich charakter nie je možné označiť za klasické. Ide o širokú škálu výtvarných realizácií, ktoré zahŕňajú objekty, inštalácie, videoinštalácie, videá a zároveň všetky diela, ktoré presahujú do viace­rých výtvarných žánrov," spresnil riaditeľ Milan Mazúr.

Výsledkom pätnásťročnej činnosti PGU je kolekcia 37 diel postkonceptuálneho umenia, ktoré dokumentujú umenie 90. rokov. PGU v jej budovaní pokračuje i v súčasnosti. Sú v nej zastúpené diela od osobností výtvarného umenia ako Juraj Bartusz, Jana Želibská, Peter Rónai, Karol Pichler, Ilona Németh, Alex Mlynárčik, Július Koller, Anton Čierny, Pavlína Fichta Čierna, Laco Teren, Peter Meluzin, Roman Ondák, Boris Ondreička a Denisa Lehockár.

TASR

obsah | kultura - kultúra