6. ples zahraničných Slovákov v Bratislave

Česť otvoriť plesovú sezónu v Bratislave v tomto roku sa ušla tentoraz Plesu zahraničných Slovákov. Na plese sa stretli krajania z 11 krajín sveta.

Mnohí krajania zo zahraničia tento rok priamo zo silvestrovských osláv zamierili do bratislavského hotela Kyjev, kde sa 3. januára konal 6. ročník Plesu zahraničných Slovákov. Ples sa už tradične uskutočnil pri príležitosti vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Okrem domácich hostí na plese sa stretli a zabávali aj Slováci z 11 krajín Európy a zámoria vrátane Spojených štátov amerických a Austrálie. Nakoľko mnohí krajania prichádzajú na Slovensko práve v období vianočných a novoročných sviatkov, organizátori boli oslovení, aby ho usporiadali čo najskôr, nakoľko by o týždeň neskôr mnohí už muselo odcestovať naspäť do svojich krajín. To vysvetľuje aj tento skorý dátum jeho usporiadania.

Do tanca a spevu hosťom tentoraz hrali Bratia Zajačkovci so sólistami Lýdiou Volejníčkovou a Karolom Malým, Ľudová hudba Petra Kuštára, Dychová hudba Ivanka a rodinný duet Jozef a Dodo Ivaškovci z Rakúska. Tak ako i na predchádzajúcich plesoch i na tomto vládla mimoriadne príjemná, uvoľnená a bezprostredná nálada a roztancovaní krajania sa lúčili a hudobníkov odprevádzali spontánnym potleskom až o pol piatej ráno.

Mnohí z prítomných sú pravidelnými návštevníkmi tohto podujatia. Medzi najvernejších návštevníkov plesu patrí aj predseda Obce Slovákov v Českej republike a podpredseda Svetového združenia Slovákov Peter Lipták s manželkou, ktorí zatiaľ nevynechali ani jeden ples. Tentoraz mali česť ples spolu s riaditeľom Domu zahraničných Slovákov Karolom Palkovičom a jeho zástupkyňou Máriou Katarínou Hrkľovou otvoriť. Ples zahraničných Slovákov je príležitosťou na zábavu, stretnutie s materskou krajinou starými priateľmi, príbuznými, je to príležitosť aj na vzájomné spoznávanie krajanov z rôznych končín sveta, na výmenu skúseností a na formálne i neformálne stretnutia a rokovania. K tradícia tohto plesu patrí však aj charitatívna zbierka, ktorej výťažok sa používa na nákup slovenskej literatúry pre deti a mládež zahraničných Slovákov. Takto získané knihy tento rok poputujú do Maďarska.

DZS

obsah | kultura - kultúra