Výstava Český filmový plakát 20. století v Pekingu

Ve dnech 25. října až 6. listopadu 2004 uspořádal zastupitelský úřad ČR v Pekingu ve spolupráci s uměleckým muzeem Jin Tai výstavu Český filmový plakát 20. století. Výstava se uskutečnila v rámci oslav státního svátku ČR a 55. výročí navázání diplomatických styků s hostitelskou zemí.

Tento projekt Moravské galerie v Brně již v čínsky hovořícím teritoriu pobýval několik měsíců, a to v Hongkongu a Macau. Informace o výstavě byly zveřejněny jak v čínském, tak i v anglicky píšícím tisku a též na různých čínských webových stránkách. Byla tedy zajištěna dobrá návštěvnost.

Slavnostní zahájení 25. října proběhlo pod patronací velvyslance ČR v Číně Dr. Vítězslava Grepla, majitele uměleckého muzea Jin Tai a člena Čínského lidového politického poradního shromáždění profesora Yuan Xikun. Slavnostní zahájení bylo monitorováno zástupci ze 17 různých čínských médií; dva čínské televizní kanály o něm odvysílaly záznam. Všichni přítomní zástupci tisku obdrželi press release v angličtině a čínštině se základními údaji o výstavě. K dispozici byly též velmi pěkné barevné katalogy, jejichž grafické provedení bylo inspirováno katalogy prezentovanými Muzeem umění v Macau.

Čínská odborná i laická veřejnost měla možnost se seznámit s celkem 108 plakáty českých i zahraničních filmů dokumentujícími vývoj uměleckého plakátu v naší zemi od počátku 20. století až do současnosti. Výstava byla uměleckým vedením muzea i odborníky hodnocena jako jedna z nejlepších výstavních akcí, které kdy byly v Jin Tai realizovány. Na akci se sponzorsky podílely firmy Škoda-Auto, a.s. a PPF, a.s.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra