Národními památkami je vysílač Ještěd i Vyšehradský kodex

Povýšit některé kulturní památky na národní se rozhodla ve čtvrtek vláda na návrh ministra kultury Vítězslava Jandáka. V návrhu, který předložil vládě, vévodí liberecký hotel s televizním vysílačem Ještěd, u něhož je naděje, že bude i zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Dalšími národními památkami jsou nově i Vyšehradský kodex, historické zvony či automobily Tatra.

"Smyslem navrhované právní úpravy je vyzdvihnout význam památek pro nejenom naše, ale i evropské a světové dějiny hmotné kultury a dále rovněž upravit dosud existující určitý nepoměr mezi počtem nemovitých a movitých národních kulturních památek v České republice," uvedl ministr Jandák ve zprávě.

Novými národními kulturními památkami se stal také soubor movitých archeologických nálezů z hradiště Mikulčice z období Velké Moravy, Kodex vyšehradský - iluminovaný rukopis z 2. poloviny 11. století, Pasionál abatyše Kunhuty - rukopis ze 14. století, který je umístěn v pražské Národní knihovně, stejně jako Velislavova bible. V ministrově seznamu, jenž schválila vláda, je dále soubor čtyř historických zvonů, Zikmund, Václav, Jan Křtitel a Josef, i tři cimbály v chrámu sv. Víta a rovněž soubor oltářních obrazů Karla Škréty a Petra Brandla. Ze sbírky Národního technického muzea v Praze byl vybrán soubor pěti automobilů, a to: NW President z roku 1898, Tatra 11 (1925), Tatra 80 (1935), Tatra 77a (1937) a Tatra 87 (1947).

"Nepoměr" mezi počtem národních kulturních památek movitých a nemovitých však úprava moc nevyváží. Nemovitých je nyní 196, movitých je podle Národního památkového ústavu pět, mezi nimi například korunovační klenoty.

ČTK

obsah | kultura - kultúra