Dědeček nahradil Stránského v čele PEN klubu

Básník a muzikant Jiří Dědeček se dnes stal novým předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Nahrazuje ve funkci spisovatele Jiřího Stránského, který byl předsedou PEN klubu 14 let.

Koncem minulého roku se čtyřiasedmdesátiletý Stránský rozhodl již znovu nekandidovat. Valná hromada dnes zvolila kromě místopředsedů také čestného předsedu klubu, jímž se stal bývalý český prezident Václav Havel. Dědeček je dlouholetým členem PEN klubu a i bývalý předseda již dříve řekl, že by ho rád viděl jako svého nástupce. Dědeček však také kandiduje v červnových parlamentních volbách a pokud se Strana zelených do sněmovny dostane, bude také poslancem. "Zajímala nás otázka, zda nebudou ty dvě funkce kolidovat ideově, kandiduji za zelené jako nestraník a ještě nejsem zdaleka zvolen," řekl Dědeček.

"Funkce předsedy PEN klubu je funkce čestná, spočívá v jakési mediální a manažerské práci pro PEN, kterou ale do značné míry vykonává sekretariát. Předseda to správně řídí. To, myslím, že bych dokázal, zejména s nově zvoleným čestným předsedou 'za zády'," doplnil.

Předseda by měl sehnat sponzory

Mezinárodní PEN klub vznikl v roce 1921 ve Velké Británii z iniciativy spisovatelky Catherine Amy Dawson-Scottové jako společenství básníků (Poets), publicistů (Essayists) a spisovatelů (Novelists). PEN klub navazoval na tradice anglických klubů, jejichž členové se scházeli a debatovali při večeřích. Jeho prvním českým členem se stal v roce 1923 Alois Jirásek. Dnes má 136 center ve 125 zemích, která sdružují 16.000 tvůrců. Cílem jejich snažení je zejména svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka. Prezidentem mezinárodního PEN klubu je v současnosti spisovatel Jiří Gruša. Český PEN založil v roce 1925 Karel Čapek, který byl také po 12 let jeho prvním předsedou. V době totality byla organizace v Československu umlčena. V roce 1989 se předsedou české pobočky stal Jiří Mucha. Následující rok vedení převzal Ivan Klíma, kterého po dvou letech vystřídal Jiří Stránský. Dnes má PEN kolem 200 členů, kteří pracují ve výborech, například pro vězněné spisovatele. Ten zveřejňuje případy utiskování autorů a žádá jejich vlády o osvobození. Český výbor se stará o pronásledované tvůrce zejména z Běloruska, Číny a Kuby, donedávna také z Ukrajiny.

Podle některých českých spisovatelů a intelektuálů je ale PEN klub příliš konzervativní organizací. Když Stránský na podzim ohlásil, že již nechce kandidovat, chápali někteří z nich připravovanou změnu na postu předsedy jako možnost hledat novou cestu, jíž by se měl PEN klub ubírat. V lednu rozpoutalo diskusi prohlášení sedmi autorů, kteří uvažovali o tom, kdo by měl Stránského nahradit. Chtěli za předsedu někoho, kdo dokáže sehnat peníze od sponzorů, a měl by proto být mediálně známý. Oslovili i Michala Viewegha, ten však nabídku odmítl. "Myslím, že jejich představy splňuji jen do určité míry, má tvář není zase až tak mediálně známá," řekl nový předseda. Shánění peněz na podporu činnosti by podle Dědečka nemělo být otázkou kontaktů či mediální slávy předsedy klubu, ale otázkou cti těch, kteří peníze věnují. "Tak to tady bylo do roku 1948 a je třeba na ty tradice navázat, aby stejnou radostí a ctí pro sponzory bylo dávat peníze na kulturu jako na sport a aby stát si z toho také vzal svou porci odpovědnosti ke kultuře, jejímž jedním z reprezentantů PEN klub je," řekl Dědeček.

ČTK

obsah | kultura - kultúra