V Praze si připomínají éru normalizace

Ve výstavním prostoru kaple sv. Jana Nepomuckého, Jungmannovo náměstí, Praha 1 v období mezi 4. 3. - 4. 4. 2004 probíhá fotografická výstava Normalizace.

Výstava Normalizace je připravena z fondu pocházejícího ze sbírky fotografií Svazu českých fotografů. Tato výstava průřezově seznamuje diváka s důležitým obdobím naší novodobé historie pohledem desítek českých fotografů, kteří dokumentárním způsobem zaznamenávali jevy tehdejšího společenského dění. Kolorit doby zde nezobrazují jen dobové reálie, ale i pohled do zákulisí nejrůznějších slavností, významných momentů nalezených a zachycených pohotovými fotografujícími glosátory tehdejšího husákovského režimu.

Zastoupená je z autorského hlediska řada dnes známých jmen (Jindřich Štreit, Dana Kyndrová, Jiří Všetečka, Miloň Novotný, Stanislav Tereba) a jsou zde pochopitelně zastoupeni i autoři, kteří sice tak známí nejsou, ale jejich snímky velmi dobře korespondují s ústřední myšlenkou uvedeného záměru.

Expozice tedy divákovi jednoznačně dokládá, jak důležitým jevem je soustřeďování obrazového svědectví o všem zajímavém, co je kolem nás v kterékoliv době. Sbírka Svazu českých fotografů je celkem málo známým zdrojem, z které lze čerpat nejen tématické fotografické projekty, ale rozsáhlejšími celky jsou zde zastoupeni i mnozí známí fotografové. Tento výstavní čin je tedy upozorněním na existenci poměrně rozsáhlého fondu majícího své důležité místo v kontextu české kultury.

Zájemci mohou výstavu shlédnout denně od 11 do 18 hodin.

(r)

obsah | kultura - kultúra