Nonstop čtení české a slovenské literatury

Správa českých center MZV ve spolupráci s Jazzovou sekcí - Artforem organizuje na přelomu května a června pátý ročník čtenářské štafety - Nonstop čtení české a slovenské literatury. Letos poprvé se uskuteční po všech českých centrech v zahraničí s přímým přenosem po internetu na adrese http://www.nonstopczech.cz nebo http://www.czech.cz. Pro Nonstop čtení si každý čtenář může vybrat libovolný titul českých a slovenských autorů, tvořících po roce 1918. Zúčastní se zhruba 770 čtenářů z celého světa. Po zkušenostech s národními nonstopy organizátoři předpokládají vysokou sledovanost na internetu.

Kromě samotného nonstop čtení se uskuteční celá řada doprovodných akcí. V knihkupectví Academia v Praze na Václavském náměstí probíhat autogramiády a besedy se spisovateli. V předvečer čtení vyjde brožura, ve které budou jména účastníků minulých čtyř ročníků, úvahy, rozhovory, fotografie a také časový pořadník čtenářů v jednotlivých zemích letošního ročníku včetně čtených titulů.

První ročník nonstop čtení se uskutečnil v roce 1998 a byl věnován americkému autorovi Lawrenci Ferlinghettimu, další Alexandru Solženicynovi (1999), Josefu Škvoreckému a Zdeně Salivarové (2000) a poslední třiceti letům Jazzové sekce (tedy asi osmdesáti autorům z celého světa, kteří usilují o svobodu projevu). Čtení se zúčastňují ministři, senátoři, poslanci, umělci, studenti i lidé z ulice. Všechny ročníky pořádala nekomerční Jazzová sekce a byly přenášeny po internetu Správou českých center. V roce 2001 bylo čtení poprvé mezinárodní - s úspěchem proběhlo ve spolupráci s Českým centrem v Bratislavě.

Pro letošní ročník nonstop čtení si každý čtenář může vybrat libovolný titul českých a slovenských autorů, tvořících po roce 1918. Jazzová sekce-Artforum připravuje obsáhlý katalog ze všech předcházejících ročníků (se jmény čtenářů) včetně 5. ročníku, kde budou nově uvedeny i tituly knih, ze kterých se bude číst. Čte se obvykle 15 minut. Přihlášky můžou zájemci zasílat na e-mailovou adresu internet@czech.cz. Do přihlášky je třeba uvést jméno; adresu; telefon; datum a hodinu, kdy chcete číst; titul knihy (celé jméno autora, název knihy, článku, případně rok vydání).

Čtení se uskuteční 31. 5. v Praze, 1. 6. v Bratislavě, 2. 6. v Budapešti a Praze, 3. 6. v Sofii, Moskvě a Kyjevě, 4. 6. ve Varšavě, Drážďanech a Berlíně, 5. 6. ve Stockholmu, New Yourku a Londýně, 6. 6. v Haagu, Bruselu a Paříži, 7. 6. v Bukurešti, Mnichově a Vídni a 8. 6. opět v Praze.

(r)

obsah | kultura - kultúra