Najkrajšiu poštovú známku sveta vydala slovenská pošta

Známka emisie Umenie s reprodukciou olejomaľby Ladislava Medňanského "Potok za humnami, na brehu" zo zbierok Slovenskej národnej galérie je víťazkou prestížnej medzinárodnej súťaže o najkrajšiu poštovú známku sveta Grand Prix de l'Exposition WIPA 2003.

Známkový obraz potočného zátišia v grafickej úprave a ryteckom prepise Františka Horniaka vydala Slovenská pošta 9. mája 2003. Spomínaná známka získala už dve ceny ministra dopravy ako najkrajšia známka roku 2003 a ako najkrajšia známková rytina roku 2003.

Prvou medzinárodne ocenenou slovenskou poštovou známkou bola známka Ľudovít Štúr. V roku 1995 získala tretie miesto v súťaži Grand Prix WIPA. V roku 1998 v rovnakej súťaži poctili známku Krajina v Terchovej tretím miestom za najkrajšiu známku vydanú v roku 2000 na svete. Známka podľa výtvarného návrhu akademického maliara Dušana Kállaya a v ryteckom prepise akademického maliara Rudolfa Cigánika získala naše historicky prvé miesto vo svetovej súťaži Grand Prix de l'Exposition WIPA.

SME

obsah | kultura - kultúra