Kulturní most Evropy

Každoročně v letních měsících ožívá pohraniční oblast západních Čech, Saska a Bavorska událostí, která už deset let ověřuje své kulturně-politické perspektivy a umělecký kredit: Mezinárodní festival Uprostřed Evropy (Mitte Europa). Jeho záměrem je oživit kontakty už z dávné minulosti.

Tato záslužná myšlenka má své aktuální opodstatnění. Česká muzikoložka Ivana Vondráková a renomovaný německý komorní pěvec Thomas Thomschke jsou původci tohoto nápadu, který existuje za široké spolupráce veřejných institucí a sponzorů a s oficiální účastí vlád ČR a SRN. Na padesát událostí hudebního, literárního a výtvarného rázu nabízí nekonvenční pořady od 20. července do 8. září 2002 ve čtyřiceti vybraných lokalitách zmíněných tří oblastí za účasti renomovaných umělců devíti států. Umělecké akce velkého významu se tak dostávají do venkovských měst a malých obcí, kde se tamní publikum často poprvé setkává s vysokou kulturou a s představiteli koncertních salónů a divadel.

Jedenácté slavnosti Uprostřed Evropy si vytkly tentokrát téma Příroda a umění. Námět kdysi vnukl slavný účastník minulých ročníků, proslulý houslový virtuos a dirigent Yehudi Menuhin, upřímný obdivovatel naší země. Festivalové pořady zahájil v neděli 21. 7. 2002 v Chebu v historickém kostele Zvěstování panny Marie český soubor Virtuosi di Praga s polským sólistou na lesní roh D. Mikulským řízený německo-kanadským dirigentem Martinem Fischerem-Dieskau. V různých sálech, na zámcích a v chrámech zazní díla klasiků, původní tvorba mladých skladatelů, neznámé skladby starší literatury, objevné práce terezínských autorů i ukázky moderní jazzové hudby.

Poprvé zde budou uvedeny německý překlad Máchova Máje při harfovém koncertě Jany Bouškové nebo Schubertova hudba s uměleckou recitací herečky a místopředsedkyně Spolkového sněmu Antje Vollmerové. Festival vyvrcholí 8. září v bazilice Waldsassen Dvořákovým oratoriem Stabat Mater, vystoupí Pražská komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem a Kühnovým sborem.

JIŘÍ VITULA

obsah | kultura - kultúra