Moravský den v Chicagu

V sále Union Hall v chicagské čtvrti Countryside pořádalo poslední zářijový víkend krajanské sdružení United Moravian Societies 65. Moravský den.

Tradiční moravské slavnosti byly i letos organizovány pod vedením společnosti Ústředna moravských spolků (UMS), v čele s jejím předsedou Josefem Boryskem. Ten také celý festival oficiálně zahájil projevem předneseným střídavě ve své "moravské" češtině a v angličtině. Přivítal v něm všechny účastníky a v úvodu se zmínil o první moravské slavnosti, konané v roce 1939 v tehdejším chicagském "Plzeňském parku". Přítomné dále informoval o plánovaném přestěhování ústředí UMS do nového objektu. V něm bude působit rovněž "Muzeum moravského umění a folkloru" a "Česká škola". J. Borysek vyjádřil radost a potěšení nad tím, že i letošního Moravského dne se aktivně účastní velký počet mladých, i těch nejmenších. Účastníky pak pozdravila Judy Baar Topinka, ministryně financí státu Illinois, která - stejně jako další řečník, George T. Drost, honorární konzul ČR v Illinois - mj. vyzvedla přínos MZV a velvyslanectví ČR ve Washingtonu pro práci česko-amerických krajanských spolků. Uvedené proslovy zahájily hlavní část programu, kterou tvořila vysoce kvalitní vystoupení místních folklorních souborů, tanečníků a zpěváků (mj. Besídka, Mladost, Šohajka, Omladina, slovensko-americká taneční skupina Veselica a Moravian Cultural Dancers z další moravské organizace působící v Chicagu, Moravian Cultural Society). Atmosféra v sále připomínala malé "Strážnické slavnosti". Všichni vystupující byli oděni do českých a moravských krojů, všechny písně byly zpívány v češtině či slovenštině. Výjimkou byla státní hymna USA (zařazena spolu s hymnami České republiky a Slovenska na počátku hlavního programu), a píseň God Bless America, která v podání všech přítomných oficiální program ukončila.

Hudební část slavností (včetně svatováclavské bohoslužby) pomáhal zajišťovat jihomoravský dechový orchestr Lanžhotčanka pod vedením kapelníka Emila Hrubého. Tato v USA oblíbená dechovka celý program festivalu otevřela svou produkcí k tanci a poslechu již v sobotu večer, kdy se účastníci Moravského dne začali sjíždět ze všech koutů Illinois, z jiných států USA, z Kanady i z České republiky.

Součástí programu byl prodej českých knih, upomínkových předmětů, českých a moravských krojovaných panenek, vánočních ozdob. Též občerstvení bylo zaměřené na tradiční českou krmi, např. vepřo-knedlo-zelo, řízky, pivo (Staropramen) a bílé víno. Stěny sálu lemovaly panely s fotografiemi z historie Moravských dnů.

K Moravskému dni tradičně patří nedělní dopolední mše. Letos ji celebroval, již po pětadvacáté, brněnský biskup Petr Esterka, který pečuje o naše krajany v zahraničí. Biskup Esterka se ve své řeči přednášené střídavě anglicky a česky zabýval odkazem Svatého Václava pro dnešek a varoval před vlivem peněz, mamonu a honby za vítězstvím na dnešního člověka. V tomto smyslu apeloval na rodiče, aby své děti vychovávali v úctě ke slabším, chudším a méně úspěšným. Na přípravě a realizaci mše se podíleli rovněž čeští kněží Odilo Crkva a Dušan Hladík z České misie v Chicagu.

Moravský den patří mezi nejvýznamnější národopisné akce našich krajanů v USA. Tradičně se jej účastní velký počet zájemců o náš folklor a kulturu. Organizátorům patří obdiv a pochvala za kvalitní práci. Letošní počet zhruba sedmi set příznivců organizátory poněkud zklamal, očekávali více. Zřejmě teplé a slunečné počasí bylo příčinou toho, že se jejich naděje tentokrát nenaplnily.

I na této krajanské slavnosti hráli mezi účinkujícími a návštěvníky významnou roli příslušníci mladé generace i malé děti (ty sklidily ohromný aplaus se svým vystoupením "Komáři se ženili"). Organizátoři festivalu jsou přesvědčeni, že s hledáním svých mladších nástupců problémy mít nebudou.

IVO BROSKEVIČ

obsah | kultura - kultúra