Komorní večer klasické hudby a baletu

V rámci oslav 55. výročí navázání diplomatických styků mezi Československem a Mongolskem proběhl 26. března 2005 ve foyer Státního akademického divadla opery a baletu komorní večer klasické hudby.

Akci uspořádal ZÚ Ulánbátar v součinnosti s Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska a Státním akademickým divadlem opery a baletu. Zazněly skladby českých, evropských a mongolských autorů a byly předvedeny úryvky baletních vystoupení v podání mongolských umělců.

Koncertu se zúčastnil ministr školství, kultury a vědy Mongolska pan P. Cagán a další významní představitelé kultury, diplomatického sboru a mezinárodních organizací, zástupci sdělovacích prostředků, sponzorských firem AlphaCon Praha, APU Ulánbátar a další oficiální hosté.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra