Meško vystavuje v Zürichu

Oddnes do desiateho júla predstavuje slovenský výtvarník Marian Meško svoju tvorbu v Galérii Alexa Schlesingera v Zürichu.

"Vystavím tam okolo dvadsaťpäť obrazov z posledných štyroch-piatich rokov," povedal pred odchodom člen Združenia A-R, ktoré spolu s ďalšími kolegami, pôsobiacimi mimo oficiálnej scény, formoval ešte koncom sedemdesiatych rokov. Sprevádzať ho bude spriaznená duša výtvarníkov, literárny vedec a publicista Peter Zajac, ktorý uvedie návštevníkov výstavy do "cestovného poriadku vnútorného života" tohto majstra hry povrchu a hĺbky či nekonečnej konfrontácie viacerých plôch a polôh.

"Jeho obrazy z posledného obdobia predstavujú metamorfózy celej doterajšej tvorby. Vrstvia sa v nich znaky jednotlivých období, tvoria ich bielosivé mreže neslobody, hnedé kríže zákazov, príkazov a obetí, okrové paketáže dávnejších i nedávnych expedícií, čierne diery v priestore a pečate, ktorými veci nadobúdajú neodvratnú platnosť a neplatnosť," charakterizuje Meškovu kolekciu Peter Zajac.

V galérii, ktorá začala svoju činnosť iba pred rokom, nebude Marian Meško prvým vystavujúcim Slovákom. Koncom vlaňajšieho leta zürišský galerista pripravil pri piatom výročí úmrtia Štefana Schwartza expozíciu tohto slovenského výtvarníka, ktorý po emigrácii v roku 1968 žil vo Švajčiarsku. Oboch umelcov spájajú spoločné roky na strednej škole umeleckého priemyslu ("Patril k najsvetlejším zjavom celej 'šupky'," spomína Meško na svojho pedagóga) i príbuznosť niektorých výrazových prostriedkov a techník, predovšetkým frotáže. Neprekvapuje, že Združenie A-R, ktorého väčšina patrila k Schwartzovým študentom, vzdalo úctu svojmu učiteľovi a priateľovi aj výročnou cenou Christmas.

Výstava Mariana Meška sa vďaka sprievodným akciám v zürišskej galérii stane akýmsi malým festivalom našej kultúry - na druhý deň po vernisáži vystúpi Peter Zajac s prednáškou Združenie A-R: Modernosť, literárnosť a barok a prvého júla tu predstaví v Bazileji žijúci slovenský spisovateľ Dušan Šimko svoj historický román Esterházyho lokaj.

ALEXANDER BALOGH

obsah | kultura - kultúra