Koncert na počest Smetany a Martinů v Argentině

Zastupitelský úřad ČR v Argentině ve spolupráci s Českým kulturním centrem v Buenos Aires připravil volný cyklus 3 koncertů na počest významných českých skladatelů. 12. července 2004 se v Museu de Arte Hispanoamericana Isaac F. Blanco konal v pořadí druhý koncert na počest Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů.

V první části vystoupilo Kvarteto Gianneo ve složení Sebastián Masci, Juan Raczkowski, Elizabeth Ridolfi a Daniel Tavella, kteří přednesli Cuarteto de Cuerdas N; 7 Opus 314 od Bohuslava Martinů. V druhé části pak vystoupili Sebastián Masci, Nicolás Rossi a Irene Amerio se skladbou Bedřicha Smetany Trío en Sol menor Opus 15. Díla Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů jsou v Argentině vysoce ceněna. Výše uvedení účinkující patří ke špičkovým argentinským umělců a jsou stálými členy a sólisty Teatro Colón. Rovněž místo pořádání koncertu bylo velmi vhodně zvoleno a mělo slavnostní charakter. Museo I. F. Blanco bylo při tomto druhém koncertě opět do posledního místa zaplněno (cca 120 hosty), a to diváky z diplomatických kruhů, kulturního života i krajanské komunity.

Koncert se setkal s velkým úspěchem a bouřlivým potleskem. Mnozí návštěvníci se velmi zajímali o další část koncertů v rámci plánovaného hudebního cyklu. Do konce roku plánuje zastupitelský úřad ve spolupráci s Českým kulturním centrem uspořádat koncert na počest Leoše Janáčka.

V Argentině jsou české kulturní akce velmi oblíbené a jsou v hojném počtu navštěvovány. Rovněž je jim věnována poměrně velká společenská pozornost. Uvedení koncertů české hudby rozhodně patří k aktivitám, které získávají stále více příznivců české kultury.

(r)

obsah | kultura - kultúra