Přehlídka dokumentárních filmů "Přes hranice/Across the Borders"

V Londýně se v rámci aktivit Středoevropské kulturní platformy uskuteční přehlídka dokumentárních filmů České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a Rakouska, jejímž cílem je prezentace obyvatel a kultury těchto šesti zemí.

Českou republiku bude na festivalu zastupovat Břetislav Rychlík s filmem "Kamenolom boží aneb Jeden rok v severních Čechách", Jan Gogola ml. s filmem "Panelák je kamarád - Praha mizerná" a film "Zlopověstné dítě" režisérky Lucie Králové. Součástí přehlídky budou rovněž debaty s diváky a setkání se studenty Londýnské filmové školy.

Středoevropská kulturní platforma je neformální sdružení ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska a Rakouska (zkráceně též "6"). Jejím cílem je společná kulturní prezentace zemí střední Evropy, a to v zemích EU i mimoevropských. Zástupci zemí Středoevropské kulturní platformy se scházejí dvakrát ročně na pracovních jednáních, kde připravují kulturní akce na další období (stěžejní akce se konají vždy v souvislosti s předsednictvím EU).

MZV

obsah | kultura - kultúra