Stretnutie mladých literátov zo slovenských gymnázií v zahraničí

Začiatkom tohtoročného školského roku sa uskutočnilo pravidelné stretnutie mladých krajanov - literátov zo zahraničí. Tohto podujatia, organizované Domom zahraničných Slovákov, sa každoročne zúčastňujú zahraniční Slováci, ktorý vo svete študujú na slovenských gimnáziach.

Tento pobyt poskytuje študentom jedinečnú príležitosť bezprostredného kontaktu s krajinou svojich predkov v spoločnosti rovesníkov. Stretnutie zabezpečuje prostredníctvom kultúrnych a literárnych aktivít poznávanie Slovenska so zameraním na slovenskú literatúru, jej významné osobnosti, kultúru, históriu a prírodné zaujímavosti. Okrem toho Dom zahraničných Slovákov v spolupráci s SNM - Múzeum Betliar pre mladých krajanov poskytuje aj priestor pre prácu

formou letných pobytov, ktoré prispievajú k záchrane kultúrneho dedičstva a historických parkov. I v tomto roku sa v dňoch 19. 7. - 2. 8. 2002 na pôde SNM - Múzea Betliar zišlo 17 mladých zahraničných Slovákov z Rumunska, Juhoslávie, Ukrajiny a Čiech. Okrem práce v betliarskom parku navštívili významné miesta viažuce sa k slovenským historickým udalostiam, spoznávali okolité prírodné, kultúrne a historické pamiatky a našli si čas i na kultúrne a športové vyžitie.

(r)

obsah | kultura - kultúra