Slovenskú literatúru predstavujú v angličtine

Každý inojazyčný text z našej literatúry alebo o našej literatúre je všeobecne vítaný. Titul knižky Slovakia and its literature (Slovensko a jeho literatúra) je stručným sprievodcom slovenskej umeleckej písomnosti od čias Veľkej Moravy (výkladu jej kultúrneho fenoménu) po aktuálnu autorskú situáciu.

Slovenské sklíčko svetovej literárnej mozaiky je v prológu uvedené vyjasnením titulných pojmov Slovensko a Slováci. Táto "poučujúca" kapitolka nie je podceňovaním potenciálneho čitateľa, veď v osobných kontaktoch aj s vysokoškolsky vzdelanými príslušníkmi krajín západnej Európy musíme neraz objasňovať geografiu a kultúrno-spoločenskú ukotvenosť nášho pôvodu (!). Iste, veríme, že ten, kto cielene siahne po sprievodcovi slovenskou literatúrou, vie, v akom teritóriu sa pohybuje. No kniha má cesty túlavé a aj náhodný čitateľ sa počíta - a je pre svoj prvotný záujem rovnako vážený ako čitateľ so zámernou ambíciou získať konkrétnu, rozširujúcu informáciu. Dejiny slovenskej literatúry sú spracované cez mikroportréty autorov (doplnené fotografiami) a dejinno-tematické kapitolky. Spracoval ich literárny historik Vladimír Petrík podľa už vydaných publikácií o dejinách slovenskej literatúry a encyklopedických a slovníkových prameňov (vychádzal z diel J.Vlčka, Š.Krčméryho, M.Pišúta, S.Šmatláka a iných).

Rozsah sto strán si nemôže nárokovať na vyčerpávajúci sumár mien a diel, orientácia v literárnych smerovaniach a osobnostiach však poskytuje aj porovnania prístupov v stvárňovaní umeleckej skutočnosti. Epilóg dejín tvorí štúdia historika Ľubomíra Liptáka rozčlenená na osem historicko-vývojových kapitol. Zvláštnosťou tohto súhrnu je, že v jednom zväzku zachytáva vývoj od najstarších čias literárnej histórie až po autorov súčasných tridsiatnikov (T.Horváth, P.Rankov a iní) - také "absolútne" spoločenstvo autorov nemožno nájsť v nijakej slovenskej publikácii. Dnešní tridsiatnici sa tak stali (možno predčasne, ale účelne) súčasťou dlhovekej literárnej histórie.

Publikácia môže poslúžiť cudzincom v zahraničí, ale aj početnej skupine lektorov cudzích jazykov u nás a možno aj našim sprievodcom cudzincov - bez trápenia sa hľadaním a kombinovaním v špecializovaných slovníkoch tu majú na jednej dlani faktografiu s anglickou terminológiou. Knihu vydalo Národné literárne centrum, ktoré má v svojich základných úlohách aj šírenie slovenskej literatúry v zahraničí.

ĽUBICA SUBALLYOVÁ

obsah | kultura - kultúra