Kulturní týden Karlových Varů v Katrineholmu

Ve dnech 7.-16. dubna 2005 se uskutečnil týden Karlových Varů ve švédském městě Katrineholm, v jehož rámci se uskutečnilo devět koncertů, vernisáž, přednáška a recepce.

Kulturní akce se konaly v kostelech, koncertních sálech i v knihově v Katrineholmu a okolí. Koncertů se zúčastnilo celkem 133 hudebníků z Karlových Varů a z Katrineholmu.

Za českou stranu vystoupil Karlovarský pěvecký sbor, jazzová kapela a dvacetičlenný smyčcový orchestr žáků umělecké školy. Intenzivní spolupráce probíhala hlavně se dvěma katrineholmskými školami: Duveholmsskola a Kulturskola. Jako doprovodný program byla v Katrineholmské knihovně nainstalována putovní výstava Čeští hudební skladatelé.

Přípravu a koordinaci zajišťovala krajanka PhDr. Jarmila Kocourková ve spolupráci se ZÚ Stockholm a Českým centrem. Za pozitivní lze označit především podporu spolupráce mezi školami v Katrineholmu a v Karlových Varech (Střední pedagogická škola a gymnázium v Karlových Varech navázaly spolupráci s Duveholmsskola v Katrineholmu) a předjednání cesty smyčcového orchestru z Katirneholmu do Karlových Varů v květnu 2006. Taktéž Základní škola s rozšířenou hudební, taneční a výtvarnou výukou Talosskola z Katrineholmu navázala první kontakty se Základní školou a základní uměleckou školou v Karlových Varech.

Talosskola má zájem vyslat do Karlových Varů výhledově svůj žákovský sbor. Zásluhou sponzorského daru Dr. Sven-Olofa Berlina vznikl základ k vytvoření kulturního fondu v rámci Katrineholms Sprak och Kulturklubb na podporu kulturní výměny mezi oběma městy a podporu česko-švédské spolupráce.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra