Milan Kundera vydává novou knihu esejů

Český spisovatel Milan Kundera vydal tento týden ve Francii, která se stala jeho novou vlastí, další knihu esejů věnovaných románu, tentokrát pod názvem Le rideau (Opona).

Podle kritik, které už vyšly v některých francouzských listech, v ní rozvíjí tezi, že svět člověku zahaluje opona prefabrikovaných interpretací a posláním románu je tuto oponu roztrhnout a odhalit to, co člověk nevidí.

Nové dílo, které vydává nakladatelství Gallimard, navazuje na knihy esejů Umění románu a Zrazené paměti. Obsahuje i autobiografické prvky a pasáže o romanopiscích, které má Kundera rád a kteří ovlivnili jeho dílo, jako je Miguel de Cervantes nebo Gustave Flaubert.

Ovlivňování nových autorů jejich předchůdci je ostatně jedním z témat knihy. "Jeho esej se koupe v ovzduší obdivné vděčnosti ke všem autorům, jejichž cestu sleduje," napsal v příloze listu Le Figaro filosof Alain Finkielkraut.

Le rideau vychází po několikaleté autorově odmlce. Zatím posledním jeho dílem byla L'Ignorance (Neznalost), která vyšla v roce 2000.

Milan Kundera žije ve Francii od 70. let, kdy byl nucen se vystěhovat z komunistického Československa. Od roku 1977 má francouzské občanství. Posledním dílem, které napsal česky, byl román Nesmrtelnost z roku 1990. Jeho pozdější francouzsky psané knihy nebyly do češtiny přeloženy.

NOVINKY

obsah | kultura - kultúra