Český kulturní týden na Maltě

Ve dnech 20.-26. října 2003 se na Maltě uskutečnil Český kulturní týden, který připravilo velvyslanectví ČRv Římě ve spolupráci s Honorárním konzulátem ČR na Maltě (honorární konzul T. Casapinta). Během konání akce se podařilo naplnit dva hlavní cíle: prezentovat ČR jako budoucího člena EU a upevnit vynikající úroveň bilaterálních vztahů ČR a Malty. Záštitu nad Českým týdnem převzal prezident Malty prof. G. de Marco, nedílnou součástí akce byla prezentace Hlavního města Prahy, zdůrazněná osobní účastí primátora HMP P. Béma.

Program zahrnoval přijetí velvyslance u prezidenta Malty prof. G. de Marka, předsedy parlamentu A.Taboneho, arcibiskupa Malty J. Merciegy, setkání s místopředsedou opoziční Labouristické strany Ch. Mangionem a tiskovou konferenci. Primátor Hlavního města Prahy P. Bém byl v doprovodu velvyslance L. Sečky přijat prezidentem prof. G. de Markem, ministrem zahraničních věcí J. Borgem, setkal se rovněž se starostou Valletty P. Borgem Olivierem a poskytl rozhovor vládnímu televiznímu kanálu NET Television.

Vyvrcholením programu byla státní recepce dne 24. října 2003 za účasti prezidenta Malty prof. G. de Marka s manželkou, ministra zahraničních věcí J. Borga a téměř všech 16 rezidentních velvyslanců na Maltě. Velvyslanec L.Sečka vystoupil na půdě Hospodářské komory Malty s přednáškou na téma "Malta a Česká republika - partneři v EU", ve které zdůraznil společnou perspektivu obou zemí v rámci rozšířené Evropy. Mezi přítomnými 50 hosty byli mj. ministr zahraničních věcí J. Borg, velvyslanci SRN, Nizozemí a vedoucí Delegace EK. Ekonomický rozměr týdne byl zdůrazněn během pracovního oběda velvyslance L. Sečky a primátora P. Béma s představiteli významných maltských korporací.

Symbolickým bodem programu bylo pojmenování náměstí ve městě Gharb na ostrově Gozo na "Pražské náměstí". Slavnostního aktu odhalení kamenného památníku se z maltské strany zúčastnil předseda parlamentu A. Tabone spolu s představiteli místní samosprávy. Velvyslanec L. Sečka se v rámci návštěvy ostrova Gozo rovněž setkal s ministryní Gozo G. Debbono.

Součástí programu Českého týdne byla prezentace naučné výstavy "Krásy a tajemství ČR" a výstavy fotografií J. Brože "Místa známá a neznámá v ČR", vystoupení hudební skupiny Gajdoši z Brna, přednáška muzikologa PhDr. Stanislava Bohadla, CSc., o české barokní hudbě, recitály jazzového klavíristy a skladatele Milana Svobody a promítání filmů režiséra Jana Svěráka (Tmavomodrý svět, Kolja, Akumulátor, Jízda, Obecná škola). Důležitým doplněním programového rámce byly večery české kuchyně pořádané společností Corinthia Group za účasti českých šéfkuchařů a přednáška místopředsedy Svazu českých pivovarů a sladoven Mgr. Igora Holuba o českém pivu. Na pozvání Maltské turistické centrály se Českého týdne zúčastnili i zástupci médií z ČR (Hospodářské noviny, Právo, Radiožurnál a Česká televize). Český týden na Maltě měl širokou publicitu a maltské sdělovací prostředky mu během konání věnovaly mimořádnou pozornost.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra