"Nová česká kinematografie" v Montrealu

Generální konzulát ČR v Montrealu ve spolupráci se Cinémath que québécoise uspořádal dne 18.dubna slavnostní zahájení cyklu současné filmové tvorby nazvaný "Nová česká kinematografie". Před zcela zaplněným sálem nejprve ředitel Cinémath que québécoise pan Robert Daudelin zmínil dlouhodobou spolupráci s GK Montreal při prezentaci československé respektive české produkce, která nachází u místního publika pozitivní ohlas. Zdůraznil své přesvědčení, že i současná filmová produkce bude jistě úspěchem, jak o tom svědčí uvedení některých českých filmů do široké distribuce v Kanadě.

Generální konzul Jiří Parkmann potom uvedl, že uváděné filmy jsou dokladem úspěšné transformace české kinematografie, ale také nabízejí obraz nově se utvářející společnosti, ať už je to v oblasti politické, ekonomické, sociální či kulturní.

Dr. Christina Stojanova, která je spoluiniciátorkou této retrospektivy, se potom vyznala ze své záliby k českým filmům. Tato kanadská znalkyně filmového umění, která mimo jiné působí na Univerzitě v Albertě, se také aktivně účastní Karlovarského mezinárodního filmového festivalu jako členka poroty. Paní Stojanová jako filmová kritička se dlouhodobě a intenzivně zajímá o české autory a její kritiky jsou publikovány jak v odborném, tak laickém tisku. Večera se jako host zúčastnila také česká filmová režisérka Helena Třeštíková, která několika slovy pozdravila diváky a pozvala je na promítání svého filmu, kde se také účastní následné diskuse k jejímu kontroverznímu snímku Katka.

Promítnutý film Pelíšky režiséra Jana Hřebejka byl po ukončení přijat potleskem, takže dobře uvedl celý následující cyklus. Promítání se zúčastnili členové diplomatického a konzulárního sboru, zástupci města a příznivci českého filmu.

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra