Aktivity českých krajanských sdružení v Argentině v roce 2003

Roque Sáenz Peňa

Dne 28. února 2003 byla na 3. knižním veletrhu v Chacu oceněna básnířka česko-slovenského původu žijící v Chacu Angela Ondo Misi de Nékola. Na slavnostním aktu jí bylo předáno čestné ocenění za její tvůrčí a publikační činnost.

Dne 31.5. 2003 byla slavnostně odhalena pamětní deska na počest 90. výročí příchodu prvních přistěhovalců českého původu do těchto končin (tehdejší 173 kilometr od hlavního města provincie Chaco Resistencia). K odhalení pamětní desky na počest rodin Jana Novotného a Petra Sašvaty došlo na Česko-Slovenském náměstní hned vedle sochy T.G. Masaryka. Slavnostního aktu se zúčastnilo přes 100 osob a mnoho představitelů politického a kulturního života provincie Chaco včetně Honorárního konzula ČR v Roque Sáenz Peňa Milana Enrique Juráska. Aktu se zúčastnili i bulharský velvyslanec a konzul, kteří byli na návštěvě své rovněž početné bulharské krajanské komunity. III. tajemník ZÚ Buenos Aires M. Suja na slavnostním aktu přednesl projev, ve kterém kromě jiného poděkoval české a slovenské komunitě v Roque Sáenz Peňa za vzornou reprezentaci vlasti svých předků. Slavnostní akt odhalení pamětní desky byl doprovozen bohatým kulturním programem, ve kterém vystoupil, mimo jiné i krajanský hudební soubor Malá Strana.

Buenos Aires

V neděli 13. dubna 2003 se v aule University J. F. Kennedyho v Buenos Aires uskutečnilo v pořadí již třetí, tentokrát velikonoční, setkání krajanů pořádané krajanským sdružením Český dům (Arturo Křivánek). Po úvodních projevech následoval kulturní program v rámci, kterého bylo promítnuto video o českých a moravských velikonočních zvycích, po kterém živě a velmi spontánně předvedl zvyky svých předků i Soubor českých folklórních tanců "Sokol".Vyvrcholením kulturního programu bylo vystoupení folklórního tanečního souboru z Las Breňas (provincie Chaco) "Ballet Maminka", který v krásných lidových krojích předvedl několik lidových tanců. Krajanské velikonoční setkání pak pokračovalo volnou zábavou s občerstvením a tombolou, doprovázenou reprodukovanou českou lidovou hudbou. V programu vystoupil i pěvecký sbor Kennedyho university v Buenos Aires. Akce se zúčastnilo na 200 krajanů a přátel České republiky. Všem účastníkům byla rozdána tradiční malovaná velikonoční vajíčka. Tohoto setkání se jako hosté zúčastnili i velvyslankyně Edita Hrdá s manželem, prezident Československého krajanského sdružení (Unión Checoslovaca) z Las Breňas Pablo Rodolfo Rehák a III. tajemník M.Suja.

Dne 29.6.2003 zorganizovalo krajanské sdružení Český dům Artura Křivánka ve spolupráci se ZÚ Buenos Aires benefiční akci ve prospěch krajanů, postižených nedávnými povodněmi v Santa Fé. Na této akci, která trvala přes pět hodin (od 15.00 do 20.30) vystoupilo bez nároku na honorář mnoho hudebních a tanečních souborů. Benefičního koncertu se zúčastnilo kolem 200 českých krajanů, včetně 15 krajanů ze Santa Fé (představitelů českého krajanského sdružení ze Santa Fé, ale i postižených krajanů) a výtěžek z celé akce (cca 1100 pesos - téměř 11 000 Kč) byl na konci slavnostně předán zástupcům krajanského sdružení Český a Slovenský spolek ze Santa Fé, kteří jej rozdělí mezi další postižené rodiny.Celá akce měla mezi krajany v Buenos Aires, ale i Santa Fé ohromnou odezvu, a to i z toho důvodu, že to bylo vůbec poprvé, kdy krajané z Buenos Aires projevili takovou míru solidarity se strádajícími krajany na jiném místě Argentiny (tentokrát v Santa Fé).

MZV ČR

obsah | kultura - kultúra