Tak tohle jsem já!

Fotograf Josef Koudelka (1938), jediný český člen prestižní agentury Magnum Photos, vydal důležité, ryze osobně laděné ohlédnutí. Obsáhlý svazek završuje jeho sedmačtyřicetileté tvůrčí úsilí. Monografie se do Vánoc objeví na knižním trhu ve Francii, Velké Británii, Německu, Španělsku a Itálii. Na jaře vyjde také v USA.

Monografie zrála od roku 1990, kdy měl autor, v roce 1968 opustivší Československo, výstavu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Kurátorka Anna Fárová ji rozčlenila do devíti kapitol. Aktuální publikace má oddílů sedm. Tehdejší a současné názvy si ve většině případů odpovídají, kopírují totiž tituly umělcových alb. Do nové monografie přispěla Anna Fárová také textem Začátky. Fotograf jej po dohodě s francouzským vydavatelem převzal ze své předchozí knížky, vypravené před čtyřmi lety ve skromnější edici FotoTorst. Volbu textů totiž zajišťoval francouzský nakladatel Robert Delpire.

Celkem tři vstupy svěřil Čechům. Kapitolu Divadlo uvedl režisér Otomar Krejča mistrně. Také myšlenkově navazující Invaze vyšla básníkovi Petru Královi poměrně slušně. Jména dalších autorů jsou v zahraničí proslulá, Čechům však poněkud méně známá.

Tato vícehlasost se nabízela přímo z logiky věci, neboť fotograf razil pro každou etapu díla estetický svéráz, vyznění monografie však neprospěla. Teoretici se pokoušeli postihnout z fenoménu Koudelka co nejvíce, takže se jejich postřehy místy překrývají, a to i principiálně. Jde právě o zmíněné Začátky a kapitolku Hledání, kde si Pierre Soulages neodpustil ani deklamaci prostopravd: "Uspořádání díla se podílí na významech, které v sobě obraz nese, odhaluje je a zvyšuje jejich intenzitu." Bezprostředně následující větou pro jistotu řekne ještě jednou totéž, jen poněkud jinak... Ale Koudelkova kniha nespočívá v krátkých slovních intermezzech, graficky elegantně upravených Alešem Najbrtem. Fotograf především nabízí snímky, kterých si nejvíce považuje, záběry s předpokladem založit jednou provždy koudelkovskou definitivu.

Nechybí zde žádná ze stěžejních částí díla. Vedle uvedených kapitol jmenujme ještě cykly Cikáni, Exily a Chaos. Díky novému uspořádání si však i ten, kdo již dotyčná alba vlastní, přijde na své.

Josef Koudelka stvořil další z vrcholných publikací. Vdechl jí soběstačnost, ba umocnění dosavadních pracovních etap. Společným jmenovatelem působivosti je perspektiva, definovaná pro divadelní pódia britským režisérem Peterem Brookem: "Ukázat ideál a zradu toho ideálu, lesk vize a její destrukci - a to v jediném okamžiku". Protože se něco obdobného dařilo Koudelkovi zachycovat kamerou, drží v knize pohromadě tak různoběžné motivace fotografování, jakými jsou zájmy etnické, politické, estetizující či ekologické. A ke všemu mezi tím vane napětí paradoxu, zamezující statičnosti diváckého prožitku.

Teplá čerň na smetanové

Nelze opomenout, že album má vynikající polygrafii. Autor dohlížel na tisk a dosáhl harmonického kontrapunktu teplé černě reprodukcí se smetanovou bělostí luxusního papíru. Souhrnný náklad monografie (nadepsané prostě příjmením Koudelka) je 18 000 výtisků. Dostupnost tisícovky exemplářů s českými texty umožnila mezinárodní koprodukce. Kniha si po tři měsíce udrží zaváděcí cenu 1588 Kč, doprodej má podražit asi o dvě stokoruny.

JOSEF MOUCHA

obsah | kultura - kultúra